home | inhoud | index | zoeken

Bekijken scherm

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Hoe kom ik in het 'bekijken scherm' van een item?

› Hoe ziet het 'bekijken scherm' eruit?


In het 'bekijken scherm' zijn alle ingevoerde gegevens over een item binnen een onderdeel van een module overzichtelijk gerangschikt. Het bekijken scherm is bedoeld om gegevens over een item te raadplegen. In tegenstelling tot het 'bewerken scherm', waar alleen de gegevens van het item zelf zichtbaar zijn, zijn in het 'bekijken scherm' ook alle gegevens zichtbaar die direct met het item te maken hebben.

Het verdient aanbeveling om altijd het 'bekijken scherm' te gebruiken, indien u alleen gegevens wilt raadplegen en niet wilt wijzigen. Ondanks dat het 'bekijken scherm' primair voor het raadplegen bedoeld is, betekent dit niet dat u vanuit het 'bekijken scherm' geen handelingen kunt verrichten. Integendeel: vanuit het 'bekijken scherm' kunt u - afhankelijk van de module - onder andere:

 • U kunt een persoon een email sturen.
 • U kunt direct naar de website van een organisatie.
 • U kunt voor personen en organisaties een logboek bijhouden.
 • U kunt vanuit een verkoop- of inkoopopdracht direct naar de bijbehorende producten en/of diensten navigeren.
 • U kunt direct naar de klant- of leveranciersgegevens van een organisatie navigeren.
 • Vanuit het 'bekijken scherm' kunt u altijd direct naar het 'bewerken scherm'.

De mogelijkheden binnen het 'bekijken scherm' zijn legio. Klik op het help icoon in het bekijken scherm van het gewenste onderdeel van een module voor specifieke informatie over het 'bekijken scherm' van dat onderdeel.

Hoe kom ik in het bekijken scherm van een item?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'lijst' van een module.
 2. Webflow opent nu de module en toont de gekozen lijst.
 3. Zoek in de lijst het item op dat u wilt bekijken en klik op het bekijken icoon:
 4. Webflow opent nu het betreffende item en toont de algemene informatie van het 'bekijken scherm'.

Hoe ziet het bekijken scherm eruit?

Het 'bekijken scherm' ziet er - in de basis - in alle modules hetzelfde uit. Het 'bekijken scherm' bestaat altijd uit drie delen:

 • Bovenaan: de 'titelbalk', met het nummer en de naam van het item.
 • Links: de onderwerpen, waarover gegevens geraadpleegd kunnen worden.
 • Rechts: de daadwerkelijke gegevens van het gekozen onderwerp.

De titelbalk bevindt zich direct onder de knoppenbalk. In deze balk ziet u linksboven het 'bekijken icoon', waarmee wordt aangegeven dat u zich in het 'bekijken scherm' van een item bevindt:

Direct daaronder zijn het nummer en de naam van het item weergegeven. Rechtsboven in de 'titelbalk' ziet u het 'bewerken icoon':

Als u hierop klikt komt u in het 'bewerken scherm'. Voor algemene informatie over het 'bewerken scherm' kunt u naar het onderwerp 'bewerken'.


In het scherm onder de 'bekijken balk' vindt u aan de linkerkant de onderwerpen die gerelateerd zijn aan het betreffende item. Het uiterlijk van deze lijst met onderwerpen is vergelijkbaar met mappenlijst in de verkenner in Windows. Ook in Webflow zijn de onderwerpen aanklikbaar:

Als u een onderwerp aanklikt verschijnen in het rechterdeel van het scherm de gegevens over dat onderwerp en kunt u, indien gewenst en afhankelijk van het item en het onderwerp, verdere actie ondernemen.


Niet alle onderdelen in de modules van Webflow hebben een 'bekijken scherm'. Het 'bekijken icoon' ontbreekt in die gevallen in de lijst met items. Voorbeelden van onderdelen zonder 'bekijken scherm' zijn:

 • 'Mail accounts' in de module 'Webflow mail'
 • 'Mail mappen' in de module 'Webflow mail'
 • 'Export' in de module 'Instellingen'