home | inhoud | index | zoeken

Status van stamgegevens

Webflow v1.5 © 27-09-2009

In Webflow kan het gebruik van stamgegevens worden gestuurd met het status veld. Hiermee wordt namelijk bepaald of de stamgegevens kunnen worden gebruikt door andere modules. Webflow kent drie statussen:

  • nieuw
  • actief
  • beëindigd

Nieuw

Dit is de status die nieuw ingevoerde objecten standaard krijgen in Webflow. Zolang objecten de status 'nieuw' hebben, kunnen ze nog niet worden gebruikt in de andere modules. Het is wel mogelijk om het object zelf te wijzigen. Zolang een object de status 'nieuw' heeft en nog niet is gebruikt in de andere modules, kan het object desgewenst nog worden verwijderd.

Actief

Om ingevoerde objecten in andere modules te kunnen gebruiken, moet de status op 'actief' worden gezet. Hierdoor worden objecten zichtbaar in de keuze lijsten van de andere objecten. Bijvoorbeeld: In de module 'verkoop' kan een verkoop opdracht worden aangemaakt waar artikelen kunnen worden gekozen die verkocht worden. In het artikelen keuze veld staan alleen de artikelen met status 'actief'.

Beëindigd

Als objecten in andere modules zijn gebruikt, maar dat voortaan niet meer mogen, moeten deze op de status 'beëindigd' worden gezet. Hierdoor verdwijnt het object uit de keuze velden van de andere modules, maar blijft wel de geschiedenis bewaard waarin dit object is gebruikt.

Bijvoorbeeld: In de module 'verkoop' is een artikel meerder malen verkocht d.m.v. verkoop opdrachten, afhandelingen en facturen. Het artikel wordt echter uit de handel genomen en kan in de toekomst niet meer worden verkocht. Door het artikel op beëindigd te zetten, zal het niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe verkoop opdrachten, afhandelingen en facturen. Op de bestaande verkoop opdrachten, afhandelingen en facturen blijft het artikel wel zichtbaar.