home | inhoud | index | zoeken

Foutmeldingen

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Controle op de invoer.

› Welke typen velden zijn er in Webflow?

Controle op de invoer

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. De verplichte velden mogen niet leeg zijn. Daarnaast kan in sommige velden niet alles worden ingevoerd, maar moet een soort formaat worden gevolgd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een telefoonnummer. Daar mogen alleen de karakters + - ( ) en 0 t/m 9 in voorkomen. Als er ook andere karakters zijn ingevoerd, geeft Webflow een melding dat de invoer niet juist is. Deze melding staat dan naast het betreffende invoer veld:

Voor meer informatie over de foutmelding kunt u op het icoon klikken. Webflow opent dan een popup met een uitgebreidere omschrijving van de fout. Als er fouten in de invoer zijn geconstateerd, wordt het item niet opgeslagen.

Welke typen velden zijn er in Webflow?

Webflow kent de volgende typen velden waarop controle wordt uitgevoerd:

  • datum en tijd
  • getallen en valuta
  • tekst met bepaald formaat
  • tekst met beperkte karakterset

Datum en tijd

Voor velden waarin een datum wordt ingevoerd, geldt een vast formaat: 'dd-mm-jjjj'. Hiermee wordt bedoeld dat de eerste twee cijfers de dag vormen, 1 wordt hierbij als 01 ingevoerd. Daarna volgt een min-teken. Dan de maand in twee cijfers, 1 wordt hierbij als 01 ingevoerd. Daarna volgt wederom een min-teken. Als laatste volgt het jaar in vier cijfers. Om het invoeren van de datum eenvoudiger te maken, biedt Webflow twee hulpmiddelen naast het datum veld:

Door op het het kalender icoon te klikken wordt de datum van vandaag ingevuld. Door op het driehoekje naast de het kalender icoon te klikken, verschijnt de kalender waarmee u de gewenste datum kunt kiezen:

U kunt desgewenst naar andere maanden navigeren met de witte pijlen aan de linker- en rechterzijde van de gekozen maand. Het witte vlakje geeft 'vandaag' aan.

Getallen en valuta

Bij het invoeren van getallen kunt u de cijfers 0 t/m 9 gebruiken, eventueel voorafgegaan door een min-teken als het een negatief getal betreft. Voor het aangeven van gebroken getallen (breuken), moet in Webflow de decimale punt gebruikt worden. Een komma wordt niet geaccepteerd.

In het geval van valuta moet het valuta teken worden weggelaten. Centen kunnen tot twee decimalen worden ingevoerd. Meer decimalen leiden niet tot een foutmelding, maar worden weggelaten bij het opslaan. Webflow werkt alleen met de euro: €.

Tekst met bepaald formaat

Sommige velden kennen een bepaald formaat bij de invoer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een postcode. In Nederland worden postcodes geschreven volgens het formaat '0000 AA'. Hiermee wordt bedoeld dat er eerst vier cijfers moeten worden ingevoerd, gevolgd door een spatie en twee (hoofd)letters. Indien bij de postcode de spatie wordt weggelaten, zal deze door Webflow worden ingevoegd. Indien kleine letters worden gebruikt, zal Webflow deze naar hoofdletters omzetten.

Webflow controleert ook op het hoofdletter gebruik bij (eigen)namen. Webflow zal voor- en achternamen automatisch van een hoofdletter voorzien. Dit geldt ook voor de naam van bijvoorbeeld een organisatie, een product, of een dienst. Tussenvoegsels worden niet van een hoofdletter voorzien.

Tekst met beperkte karakterset

Voor sommige velden is slechts een beperkte set karakters toegestaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een telefoonnummer. In Webflow kunt u voor telefoonnummers de volgende karakters gebruiken: de cijfers 0 t/m 9, het plus- en min-teken en de haakjes openen en sluiten. Andere karakters worden niet geaccepteerd.

Let wel: Omdat er internationaal geen geldige standaard is voor het onderscheid tussen vaste en mobiele telefoonnummers, zal Webflow niet controleren of deze in het juiste veld worden ingevoerd.

Voor de overige tekst velden gelden in principe geen beperkingen met betrekking tot speciale karakters. Bij sommige programma's wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om de Duitse ö als 'oe' in te voeren. In Webflow is dat niet nodig.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren' te gaan.