home | inhoud | index | zoeken

Beginnen met Webflow

Webflow v1.5 © 05-09-2012

Als u begint met Webflow, komt u na het aanmelden in het hoofdmenu. In het hoofdmenu ziet u alle modules van Webflow in één scherm. Elke module wordt aangegeven met een icoon en een naam. Daaronder vindt u de basis onderdelen van de module. Door op een van de onderdelen te klikken wordt de module gestart en gaat u naar het door u gekozen onderdeel. Hieronder staat als voorbeeld de 'mijn Webflow' module:

U kunt in de 'mijn Webflow' module dus direct naar 'mijn Webflow' en 'Webflow status' door er op te klikken. In het hoofdmenu zijn de volgende modules beschikbaar:

 • Mijn Webflow
 • Beveiliging
 • Instellingen
 • Relaties
 • Assortiment
 • Voorraad
 • Verkoop
 • Inkoop
 • Webwinkel
 • Management

 • Webflow mail

Mijn Webflow

In deze module vindt u het overzicht van uw lopende zaken en de stand van zaken in Webflow. Klik hier om naar het onderwerp 'module mijn Webflow' te gaan.

Beveiliging

In deze module beheert u de gebruikers accounts en beveiligingsinstellingen. Klik hier om naar het onderwerp 'module beveiliging' te gaan.

Instellingen

Dit is de module voor het aanpassen van 'mijn gegevens' en instellingen van bijv. de webwinkel. Ook het aanmaken en onderhouden van rapporten, grafieken en export, e.d. geschiedt via de module 'instellingen'. Klik hier om naar het onderwerp 'module instellingen' te gaan.

Relaties

De module waar alle relaties worden ingevoerd. Hierin kunt u zowel personen als organisaties invoeren. Klik hier om naar het onderwerp 'module relaties' te gaan.

Assortiment

In deze module worden alle producten en diensten ingevoerd. Klik hier om naar het onderwerp 'module assortiment' te gaan.

Voorraad

In deze module wordt de voorraad bijgehouden in Webflow. U kunt hier de magazijn indeling invoeren en eventueel voorraad tellen of verplaatsen. Klik hier om naar het onderwerp 'module voorraad' te gaan.

Verkoop

De module verkoop verzorgt het hele verkoop traject, van opdracht tot factuur. Klik hier om naar het onderwerp 'module verkoop' te gaan.

Inkoop

De module inkoop verzorgt het hele inkoop traject, van bestelling tot betaling. Klik hier om naar het onderwerp 'module inkoop' te gaan.

Webwinkel

In deze module wordt het assortiment van de webwinkel bijgehouden in Webflow. U kunt hier de vertalingen en afbeeldingen toevoegen aan het bestaande assortiment. Ook kunt u hier aangeven welke producten er in de webwinkel beschikbaar zijn. Klik hier om naar het onderwerp 'module webwinkel' te gaan.

Management

De module waar alle rapporten en grafieken kunnen worden bekeken. Klik hier om naar het onderwerp 'module management' te gaan.

Webflow mail

Dit is de module waarin u Webflow kunt koppelen aan een of meerdere email accounts. Deze worden dan door Webflow gebruikt om berichten te verzenden en te ontvangen. Klik hier om naar het onderwerp 'module Webflow mail' te gaan.

Invoeren stamgegevens

Als u Webflow voor het eerst start, zijn alle lijsten nog leeg. De eerste taak in Webflow bestaat daarom uit het invoeren van de zogenaamde stamgegevens. Dit zijn de gegevens die overal in Webflow worden gebruikt. Hieronder vallen niet alleen de relaties, het assortiment en de verschillende categoriën, maar ook verpakkingen, tijdseenheden en rapporten.

Webflow kent altijd maar één plaats waar stamgegevens kunnen worden bewerkt. Wijzigingen zijn ook direct zichtbaar in de overige modules. Van sommige stamgegevens wordt tijdens het gebruik een kopie gemaakt, om problemen met de historie te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een prijswijziging. Op oude facturen moet hierbij natuurlijk de oude prijs blijven staan.

Het is voor een goede administratie van belang dat alle gegevens kloppen en overzichtelijk zijn ingedeeld. Voer de stamgegevens daarom zorgvuldig in. Het achteraf herstellen van foute informatie kost altijd meer tijd dan het vooraf zorgvuldig invoeren.


› Klik hier om naar het onderwerp 'relaties' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'assortiment' te gaan.