home | inhoud | index | zoeken

Module beveiliging

Webflow v1.5 © 28-11-2008

Als de module beveiliging is geactiveerd, wordt de module in het hoofdmenu als volgt weergegeven:

In de module beveiliging kunt u alle rechten en beveiligingsinstellingen van Webflow regelen. U kunt gebruikersaccounts aanmaken voor mensen die toegang tot uw Webflow moeten hebben, en m.b.v. van het lidmaatschap van een groep kunt u eenvoudig toegang verlenen of weigeren tot de verschillende modules en onderdelen.