home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken voorraad locatie

Webflow v1.5 © 31-05-2010


› Hoe kan ik een voorraad locatie bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een voorraad locatie uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een voorraad locatie volgen?

Hoe kan ik een voorraad locatie bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'voorraad locaties' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst voorraad locaties.
 3. Zoek in de lijst de voorraad locatie op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze voorraad locatie:
 4. Webflow opent nu de betreffende voorraad locatie en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De voorraad locatie wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een voorraad locatie en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden voorraad locatie'.

Welke acties kan ik bij een voorraad locatie uitvoeren?

Bij voorraad locaties zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • lege posities vrijgeven
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een voorraad locatie is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de voorraad locatie al in de database moet zijn toegevoegd.

Lege posities vrijgeven

Hiermee worden lege posities in deze voorraad locatie vrijgegeven voor andere artikelen en/of producten. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe voorraad locatie.

Verwijderen

Hiermee kunt u de voorraad locatie uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de voorraad locatie nog niet in gebruik is genomen.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst voorraad locaties'. Als u niet naar de lijst voorraad locaties wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een voorraad locatie volgen?

Bij voorraad locaties zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst voorraad locatie
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de voorraad locatie een leeg scherm openen om een nieuwe voorraad locatie in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de voorraad locatie. Deze route is alleen beschikbaar als de voorraad locatie aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst voorraad locaties

Hiermee gaat u naar de lijst voorraad locaties. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.