home | inhoud | index | zoeken

Velden voorraad locatie

Webflow v1.5 © 01-06-2010

Tabblad: Voorraad locatie

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u de naam in van deze voorraad locatie. Deze naam wordt overal gebruikt in Webflow waar voorraad locaties worden getoond.

Exclusief

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of op deze voorraad locatie verschillende producten en/of artikelen op één positie geplaatst mogen worden, of dat posities exclusief voor één product of artikel worden gebruikt. Als het vakje is aangevinkt, kan er geen ander artikel of product op een positie worden geplaatst als deze al in gebruik is.

Eindproducten

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of deze voorraad locatie voor eindproducten (artikelen) wordt gebruikt. Daarnaast moet u aangeven of het om artikelen gaat die in voorraad zijn, klaargezet zijn voor verzending, of zojuist ontvangen van de leverancier.


invoer: keuzeveld

verplicht: ja, mits 'eindproducten' is aangevinkt


Hier geeft u aan welke voorraad er op deze locatie wordt geplaatst. Webflow kent drie soorten voorraad:

  1. Beschikbare voorraad
  2. Verzamelde voorraad
  3. Ontvangen voorraad

Beschikbare voorraad is voorraad die kan worden gebruikt om te verkopen aan klanten, of uit te pakken en te gebruiken als halffabrikaten.

Verzamelde voorraad is voorraad die tijdens een verkoop afhandeling is klaargezet voor verzending naar de klant.

Ontvangen voorraad is voorraad die tijdens een inkoop afhandeling is ontvangen van de leverancier, maar nog niet in de beschikbare voorraad is geplaatst.

Halffabrikaten

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of deze voorraad locatie wordt gebruikt voor halffabrikaten (producten). Webflow gebruikt halffabrikaten voor het verwerken van interne opdrachten en interne afhandelingen. Halffabrikaten zijn niet beschikbaar voor inkoop of verkoop.

Aantal posities x

invoer: getalveld

verplicht: ja


Hier vult u het aantal posities in de x-as richting in die beschikbaar zijn op deze voorraad locatie. Het is gebruikelijk dat de x-as wordt gebruikt voor afmetingen in de breedte, maar u daar bent u niet toe verplicht.

Aantal posities y

invoer: getalveld

verplicht: ja


Hier vult u het aantal posities in de y-as richting in die beschikbaar zijn op deze voorraad locatie. Het is gebruikelijk dat de y-as wordt gebruikt voor afmetingen in de hoogte, maar u daar bent u niet toe verplicht.

Aantal posities z

invoer: getalveld

verplicht: ja


Hier vult u het aantal posities in de z-as richting in die beschikbaar zijn op deze voorraad locatie. Het is gebruikelijk dat de z-as wordt gebruikt voor afmetingen in de diepte, maar u daar bent u niet toe verplicht.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u een uitgebreide omschrijving invoeren voor deze voorraad locatie.