home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken mail account

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Hoe kan ik een mail account bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een mail account uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een mail account volgen?

Hoe kan ik een mail account bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'mail accounts' in de module 'Webflow mail'.
 2. Webflow opent nu de module mail accounts en toont de lijst mail accounts.
 3. Klik in de knoppen balk op 'lijst mail accounts':
 4. Zoek in de lijst het mail account op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze mail account:
 5. Webflow opent nu het betreffende mail account. Pas de gewenste velden aan.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. Het mail account wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een mailmap en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden mail account'.

Welke acties kan ik bij een mail account uitvoeren?

Bij mail accounts zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • markeer als standaard
 • gebruik voor de webwinkel
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een mail account is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties het mail account al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u het mail account uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als er op het mail account geen emails ontvangen of verstuurd zijn en de gekozen mailmappen niet in een ander account gebruikt wordt. Het is dus mogelijk om een mail account weer ongebruikt te maken door alle bestaande emails uit de mailmappen te verwijderen. De verwijderen actie wordt dan weer beschikbaar.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst mail accounts'. Als u niet naar de lijst mail accounts wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Gebruik voor de webwinkel

Hiermee kunt u het betreffende mail account instellen voor gebruik in de webwinkel.

Markeer als standaard

Hiermee kunt u het betreffende mail account als standaard instellen. Webflow mail gebruikt dan dit account onder andere als afzender. Het als standaard gemarkeerde mail account kan niet verwijderd worden.

Welke routes kan ik vanaf een mail account volgen?

Bij mail accounts zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar lijst mail accounts
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van het mail account een leeg scherm openen om een nieuw mail account in te voeren.

Ga naar lijst mailmappen

Hiermee gaat u naar de lijst mail accounts. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.