home | inhoud | index | zoeken

Popup mail schrijven

Webflow v1.5 © 20-01-2009

› Hoe kom ik bij de 'popup mail schrijven'?

› Hoe maak ik een email?

› Welke acties kan ik uitvoeren vanuit de 'popup mail schrijven'?


In de 'popup mail schrijven' kunt u een nieuwe email maken of een bestaande email beantwoorden/doorsturen en deze email verzenden.

Hoe kom ik bij de 'popup mail schrijven'?

Om een nieuwe email te maken en te verzenden kunt u drie routes volgen:

 • Via Webflow mail

  Klik in het hoofdmenu in de module 'Webflow mail' op het onderdeel 'Webflow mail'. Klik onderaan het scherm op de link 'Nieuw bericht'.
  De 'popup mail schrijven' wordt geopend en u kunt een nieuwe email maken.
 • Via Webflow mail, relaties

Klik in het hoofdmenu in de module 'Webflow mail' op het onderdeel 'Webflow mail'. Onder 'relaties' kiest u - afhankelijk van het soort relatie - voor 'personen' of 'organisaties'. Klik achter de gewenste relatie op het 'bekijken' icoon

Webflow opent het 'bekijken scherm' van de betreffende relatie. Klik onderaan het scherm op de link 'Nieuw bericht'. De 'popup mail schrijven' wordt geopend en u kunt een nieuwe email maken.

 • Via relaties

Klik in het hoofdmenu in de module relaties op 'relaties'. De lijst 'relaties' wordt geopend. Klik achter de gewenste relatie op het 'bekijken icoon'

Webflow opent het 'bekijken scherm' van de betreffende relatie. Selecteer onder 'Webflow mail' een mailmap. Klik onderaan het scherm op de link 'Nieuw bericht'. De 'popup mail schrijven' wordt geopend en u kunt een nieuwe email maken.

Als u een bestaande email wilt beantwoorden of doorsturen kunt u meerdere routes volgen. Deze routes staan beschreven in het helponderwerp 'popup mail lezen'. Klik hier om naar de informatie over de 'popup mail lezen' te gaan.

Hoe maak ik een email?

Om een email te maken doet u het volgende:

 • Open de 'popup mail schrijven' (zie hierboven).
 • Vul bij 'naar' de emailadressen van een of meerdere ontvangers in. Wanneer u de email naar meerdere ontvangers verstuurt, scheidt u de emailadressen door een komma.
 • Vul bij 'CC' de ontvangers in aan wie u de email als 'CC' wilt versturen. Ook hier scheidt u de emailadressen door een komma bij meerdere ontvangers.
 • Vul bij 'BCC' de ontvangers in aan wie u de email als 'BCC' wilt versturen. Ook hier scheidt u de emailadressen door een komma bij meerdere ontvangers.
 • Vul bij 'onderwerp' het onderwerp van uw email in.
 • Kies bij 'prioriteit' - uit de keuzelijst - de prioriteit die u aan de email wilt geven (hoog/laag/normaal).
 • Als u een bijlage wilt toevoegen dan klikt u op het 'plus' teken naast 'bijlagen'

Klik op 'Browse' en selecteer het bestand dat u wilt invoegen. Klik vervolgens op 'invoegen'. Het bestand is nu ingevoegd. Herhaal deze stap voor het invoegen van meerdere bijlagen.

 • De tekst van uw email typt u in het tekstvak. Deze tekst kunt u opmaken met behulp van de knoppen boven het tekstvak. Middels deze knoppen kunt u onder andere ook in Webflow opgeslagen plaatjes toevoegen, hyperlinks toevoegen en HTML code toevoegen.

In het help onderwerp 'velden mail' wordt uitgebreide uitleg gegeven over de velden in de 'popup mail schrijven'. Klik hier om naar 'velden mail' te gaan.

Welke acties kan ik uitvoeren vanuit de 'popup mail schrijven'?

Onderaan het scherm vindt u twee knoppen:

 • Verzenden: door hierop te klikken wordt uw email verzonden naar de gekozen ontvanger(s). U keert terug naar het voorgaande scherm.
 • Annuleren: door hierop te klikken annuleert u het maken/beantwoorden/doorsturen van uw email. U keert terug naar het voorgaande scherm. Let op: Alle reeds ingevoerde gegevens worden niet bewaard.