home | inhoud | index | zoeken

Velden mail account

Webflow v1.5 © 01-06-2010

Tabblad: Mailaccount

Naam:

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u de naam in die u aan het mail account wilt geven.

Type

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Hier selecteert u het type communicatie met de server van het betreffende account. De keuzes zijn POP3 of IMAP.

Ontvangen mail

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Hier selecteert u de mailmap waarin de binnenkomende emails terecht moeten komen. Deze mailmap heeft u aangemaakt in het onderdeel 'mailmappen' in de module 'Webflow mail'.

Verzonden mail

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Hier selecteert u de mailmap waarin de uitgaande emails terecht moeten komen. Deze mailmap heeft u aangemaakt in het onderdeel 'mailmappen' in de module 'Webflow mail'.

Server

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Vul hier de inkomende mailserver in die voor het account van toepassing is. Deze server wordt ook wel pop3 of imap server genoemd. Het type van deze server moet overeenkomen met het gekozen type bij het veld 'type'.

Emailadres

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Vul het emailadres in waarmee u in 'Webflow mail' emails wilt versturen en waarop u emails wilt ontvangen. Het emailadres is tevens de gebruikersnaam.

Wachtwoord

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Vul het wachtwoord behorend bij het emailadres en de gebruikersnaam in.

Indien u niet over bepaalde bovengenoemde gegevens beschikt dient u contact op te nemen met uw provider.