home | inhoud | index | zoeken

Velden mail

Webflow v1.5 © 20-01-2009

Een nieuwe email of een email die beantwoord/doorgestuurd wordt, bevat de volgende velden:

Naar:

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het emailadres van de ontvanger(s) van de email in. U kunt meerdere emailadressen invoeren, deze moeten gescheiden worden door een komma.

CC

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u het emailadres van de ontvanger(s) van de email in, waarvan u wilt dat deze de email als Carbon Copy (CC) moeten ontvangen. U kunt meerdere emailadressen invoeren, deze moeten gescheiden worden door een komma.

BCC

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u het emailadres van de ontvanger(s) van de email in, waarvan u wilt dat deze de email als Blind Carbon Copy (BCC) moeten ontvangen. U kunt meerdere emailadressen invoeren, deze moeten gescheiden worden door een komma.

Onderwerp

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Vul hier het onderwerp van uw email in.

Prioriteit

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Selecteer uit de keuzelijst de proiriteit die u aan de email wilt geven. Mogelijke prioriteiten zijn normaal, hoog en laag. Standaard worde emails verstuurd met prioriteit 'normaal'.

Bijlage

invoer: tekstveld met 'browse' knop
verplicht: nee

Een bijlage kunt u toevoegen door op het 'plus' teken te klikken. Klik vervolgens op 'Browse' en zoek en selecteer het in te voegen bestand op uw computer. Het zogenaamde 'pad' naar het bestand wordt weergegeven in het tekstvak. Klik daarna op 'invoegen'. Als alternatief kunt u in het tekstvak ook het pad naar het bestand intypen en op 'invoegen' klikken. Dit pad dient uiteraard wel een correct en bestaand pad te zijn.

Bericht

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier typt u de tekst van uw email. Aan het tekstveld is - vlak boven het tekstveld - een zogenaamde teksteditor toegevoegd. Met de knoppen en keuzelijsten van deze teksteditor kunt u uw email verfraaien. De teksteditor bevat - verdeeld over drie rijen - de volgende knoppen en keuzelijsten:

Bovenste rij, van links naar rechts:

 • Lettertype
 • Lettergrootte
 • Stijl
 • Vet
 • Cursief
 • Onderstrepen
 • Doorhalen
 • Subscript
 • Superscript
 • Kopieren
 • Knippen
 • Plakken
 • Ongedaan maken
 • Herhalen

Middelste rij, van links naar rechts:

 • Links uitlijnen
 • Centreren
 • Rechts uitlijnen
 • Uitvullen
 • Tekstrichting links naar rechts
 • Tekstrichting rechts naar links
 • Nummering
 • Opsommingstekens
 • Inspringing verkleinen
 • Inspringing vergroten
 • Tekstkleur
 • Achtergrondkleur
 • Horizontale lijn
 • Hyperlinks invoegen / aanpassen
 • Afbeelding invoegen / aanpassen
 • Tabel invoegen
 • HTML broncode

Onderste rij, van links naar rechts:

De onderste rij bevat knoppen die te maken hebben met tabellen en worden pas actief als er een tabel ingevoegd is.

 • Tabel eigenschappen
 • Rij eigenschappen
 • Rij invoegen boven
 • Rij invoegen onder
 • Rij splitsen
 • Kolom invoegen voor
 • Kolom invoegen achter
 • Kolom verwijderen
 • Kolom splitsen
 • Celeigenschappen
 • Voeg cel toe voor
 • Voeg cel toe achter
 • Cel verwijderen
 • Cellen samenvoegen
 • Cel splitsen