home | inhoud | index | zoeken

Popup mail lezen

Webflow v1.5 © 20-01-2009

› Hoe kom ik bij de 'popup mail lezen'?

› Welke acties kan ik uitvoeren vanuit de 'popup mail lezen'?

In de 'popup mail lezen' wordt een ontvangen of verstuurde email getoond. In de kop van de email wordt de verzender van de email en het tijdstip van verzenden of ontvangen weergegeven. De popup toont verder de volgende gegevens (van boven naar beneden):

 • van: de verzender
 • naar: de ontvanger(s)
 • CC: de ontvanger(s) die de email als 'carbon copy' hebben ontvangen
 • BCC: de ontvangers die de email als 'blind carbon copy' hebben ontvangen
 • onderwerp
 • de inhoud van het verstuurde of ontvangen bericht

NB: BCC wordt niet getoond als als er geen 'blind carbon copy' ontvanger(s) van de betreffende email zijn.

Hoe kom ik bij de popup 'mail lezen'?

U kunt op drie manieren ontvangen en/of verstuurde emails lezen door middel van het openen van de 'popup mail lezen'.

 • Via Webflow mail

  Klik in het hoofdmenu in de module 'Webflow mail' op het onderdeel 'Webflow mail'. In de beschikbare mailmappen vindt u alle ontvangen en/of verzonden emails van en naar alle relaties. Selecteer de gewenste mailmap en klik achter de email op het 'popup' icoon

De 'popup mail lezen' wordt geopend en de email kan gelezen worden.

 • Via Webflow mail, relaties

Klik in het hoofdmenu in de module 'Webflow mail' op het onderdeel 'Webflow mail'. Onder 'relaties' kiest u - afhankelijk van het soort relatie - voor 'personen' of 'organisaties'. Klik achter de gewenste relatie op het 'bekijken' icoon

Webflow opent het 'bekijken scherm' van de betreffende relatie en toont de emails uit de eerste mailmap van die relatie. Selecteer de gewenste mailmap en klik achter de email op het 'popup' icoon

De 'popup mail lezen' wordt geopend en de email kan gelezen worden.

 • Via relaties

Klik in het hoofdmenu in de module relaties op 'relaties'. De lijst 'relaties wordt geopend. Klik achter de gewenste relatie op het 'bekijken icoon'

Webflow opent het 'bekijken scherm' van de betreffende relatie. Selecteer onder 'Webflow mail' de gewenste mailmap en klik achter de gewenste email op het 'popup' icoon

De 'popup mail lezen' wordt geopend en de email kan gelezen worden.

Welke acties kan ik uitvoeren vanuit de 'popup mail lezen'?

Uiteraard kunt u de inhoud van de geopende email bekijken. Als de email een of meerdere bijlagen bevat, dan worden deze getoond naast 'bijlagen'. Door te dubbelklikken op de gewenste bijlage wordt deze geopend. Indien gewenst kunt u de bijlage opslaan op een door u gewenste locatie. Daarnaast vindt u onder de email een aantal knoppen:

 • Beantwoorden: door hierop te klikken opent de 'popup mail schrijven'. De ontvanger van de door u te verzenden email is de verzender van de originele email, deze wordt voor u ingevuld.
 • Allen beantwoorden: door hierop te klikken opent de 'popup mail schrijven'. De ontvangers van de door u te verzenden email zijn zowel de verzender als alle ontvangers van de originele email, behalve de ontvangers die de email als BCC ontvangen hebben. Alle ontvangers worden voor u ingevuld.
 • Doorsturen: door hierop te klikken opent de 'popup mail schrijven'. U kunt hiermee de originele email doorsturen naar elke gewenste ontvanger. Vul hiervoor de gewenste emailadressen in bij de velden 'naar', 'CC' en/of 'BCC'.

Verdere informatie over de velden 'naar', 'CC' en 'BCC' vindt u bij de 'popup mail schrijven'.

 • Annuleren: door hierop te klikken wordt de 'popup mail lezen' gesloten en keert u terug naar het voorgaande scherm.
 • Verwijderen: door hierop te klikken wordt de email verwijderd. Voordat de email daadwerkelijk verwijderd wordt wordt u om bevestiging gevraagd (weet u het zeker?). Als u bevestigd door op OK te klikken wordt de email verwijderd. U keert daarna terug naar het voorgaande scherm. Als u de verwijdering niet wilt bevestigen klikt u op 'Cancel' of 'Annuleren'. De email wordt niet verwijderd en u keert terug naar de 'popup mail lezen'.