home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken voorraad telling

Webflow v1.5 © 31-05-2010


› Hoe kan ik een voorraad telling bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een voorraad telling uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een voorraad telling volgen?

Hoe kan ik een voorraad telling bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'voorraad tellingen' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst voorraad tellingen.
 3. Zoek in de lijst de voorraad telling op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze voorraad telling:
 4. Webflow opent nu de betreffende voorraad telling en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De voorraad telling wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een voorraad telling moet minimaal één artikel- of productregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een voorraad telling en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden voorraad telling'.

Welke acties kan ik bij een voorraad telling uitvoeren?

Bij voorraad tellingen zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • voorraad telling afdrukken
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een voorraad telling is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de voorraad telling al in de database moet zijn toegevoegd.

Verkoop afhandeling afdrukken

Hiermee wordt de voorraad telling afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe voorraad telling.

Verwijderen

Hiermee kunt u de voorraad telling uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de voorraad telling nog niet in behandeling is genomen.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst voorraad tellingen'. Als u niet naar de lijst voorraad tellingen wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een voorraad telling volgen?

Bij voorraad tellingen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar lijst voorraad telling
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de voorraad telling een leeg scherm openen om een nieuwe voorraad telling in te voeren.

Ga naar lijst voorraad tellingen

Hiermee gaat u naar de lijst voorraad tellingen. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.