home | inhoud | index | zoeken

Module Verkoop

Webflow v1.5 © 01-06-2010

Als de module verkoop is geactiveerd, wordt deze in het hoofdmenu als volgt weergegeven:

De verkoop module verzorgt het gehele traject vanaf de bestelling van de klant t/m de afhandeling van de factuur. Als de geleverde goederen en/of diensten van invloed zijn op de voorraad en/of planning, zullen deze boekingen bij de afhandeling worden meegenomen. Vanuit het hoofdmenu kunt u direct naar:

Klanten

De relaties die klant worden in Webflow, verschijnen in de verkoop module in de 'lijst klanten'. Bij het invoeren van de klant wordt extra informatie aan de relatie gekoppeld die nodig is voor de verwerking van verkopen. Denk hierbij aan zaken als betalingstermijn.

Verkoop opdrachten

Als een klant een bestelling bij u doet, wordt hiervan in Webflow een 'verkoop opdracht' gemaakt. Hierin staan de artikelen en diensten die de klant wenst af te nemen. Daarnaast wordt extra informatie opgeslagen die nodig is voor het afhandelen van de verkoop opdracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verwachte afhandelingsdatum, of het inkoop opdracht nummer van de klant. Ook het plannen of reserveren van diensten vindt hier plaats.

Verkoop afhandelingen

Als een bestelling door u wordt afgehandeld, wordt hiervan in Webflow een 'verkoop afhandeling' gemaakt. Hiermee kunt u onder andere de 'verzamellijst' voor het magazijn of de 'werkopdracht' voor de uitvoerders afdrukken. Ook wordt in de afhandeling de werkelijk geleverde hoeveelheid goederen of arbeid ingevoerd.

Een afhandeling kan eenvoudig worden gegenereerd op basis van een verkoop opdracht, maar dit hoeft niet per se. U kunt ook een losse afhandeling aanmaken voor het leveren van producten en diensten.

Verkoop facturen

Als een afhandeling door u is afgerond, kan voor de betaling in Webflow een 'verkoop factuur' worden aangemaakt. Hierin staat een overzicht van de kosten van de geleverde producten en diensten, de btw en extra informatie zoals de betalingstermijn.

Een factuur kan eenvoudig worden gegenereerd op basis van een verkoop afhandeling, maar u kunt ook een losse factuur aanmaken voor een klant. Let wel: Bij het aanmaken van een losse factuur is het niet mogelijk om producten of diensten te kiezen die van invloed zijn op de voorraad of de planning.

Factuurnotificaties

Als een verkoop factuur door u is afgerond en naar de klant is verstuurd, gaat u er vanuit dat de factuur binnen de betalingstermijn voldaan wordt. De praktijk leert ons echter dat dit niet altijd het geval is. Daarom kunt u in Webflow het traject na het versturen van de factuur beheersen met factuur notificaties (denk aan herinneringen en/of aanmaningen).

Factuur notificaties worden automatisch door Webflow gegenereerd op basis van het ingevoerde factuur traject in het onderdeel factuur trajecten. Een factuur traject wordt gekoppeld aan de klant, en Webflow volgt de aangegeven stadia na het versturen van de factuur op basis van de betalingstermijn voor de factuur.

Verkoop debet nota's

Als een afhandeling door u is afgerond, kan voor de betaling in Webflow een 'verkoop debet nota' worden aangemaakt. Hierin staat een overzicht van de kosten van de geleverde producten en diensten, de btw en extra informatie zoals de betalingstermijn. Het verschil met een verkoop factuur ligt in de verplichting tot het bestaan van een adres van de klant: voor een debet nota is een adres niet verplicht, voor een factuur is dit een wettelijke verplichting.

Een debet nota kan eenvoudig worden gegenereerd op basis van een verkoop afhandeling, maar u kunt ook een losse debet nota aanmaken voor een klant. Let wel: Bij het aanmaken van een losse debet nota is het niet moglijk om producten of diensten te kiezen die van invloed zijn op de voorraad of de planning.

Verkoop credit nota's

Mocht het voorkomen dat een factuur niet correct is, kan deze worden gecorrigeerd met een credit nota. Credit nota's kunnen eenvoudig worden gegenereerd op basis van een verkoop factuur, maar u kunt ook een losse credit nota aanmaken. Let wel: net als bij een losse factuur is het bij een losse credit nota niet mogelijk om producten of diensten te kiezen die van invloed zijn op de voorraad of de planning.

Verkoop betalingen

Als een betaling voor een factuur, debet nota en/of credit nota is voldaan, kunt u dit registreren in Webflow. In verkoop betalingen kunt u aangeven op welke wijze is betaald, op welke datum er is betaald, welk bedrag er is betaald en uiteraard op welke factuur, debet nota en/of credit nota de betaling betrekking heeft. Per betalingswijze kunt u tevens specifieke velden invoeren. De corresponderende facturen, debet nota's en/of credit nota's krijgen automatisch de status betaald.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren klant' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop opdracht' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop afhandeling' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop factuur' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp genereer factuur notificaties' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop debet nota' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop credit nota' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop betaling' te gaan.