home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken verkoop betaling

Webflow v1.5 © 28-04-2009

› Hoe kan ik een verkoop betaling bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een verkoop betailng uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een verkoop betaling volgen?

Hoe kan ik een verkoop betaling bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'betalingen' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst verkoop betalingen.
 3. Zoek in de lijst de verkoop betaling op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze verkoop betaling:
 4. Webflow opent nu de betreffende verkoop betaling en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De verkoop betaling wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een verkoop betaling moet minimaal één factuur- of debet nota regel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een verkoop betaling en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden verkoop betaling'.

Welke acties kan ik bij een verkoop betaling uitvoeren?

Bij verkoop betalingen zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • verkoop betaling afdrukken
 • verkoop betaling heropenen
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een verkoop betaling is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de verkoop betaling al in de database moet zijn toegevoegd.

Verkoop betaling afdrukken

Hiermee wordt de verkoop betaling afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe verkoop betaling.

Verkoop betaling heropenen

Hiermee wordt een bevestigde verkoop betaling heropend. Deze actie is beschikbaar als de verkoop betaling is bevestigd. U heeft 'administrator' rechten nodig voor deze optie.

Verwijderen

Hiermee kunt u de verkoop betaling uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop betaling nog niet is bevestigd.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst verkoop betalingen'. Als u niet naar de lijst verkoop betalingen wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een verkoop betaling volgen?

Bij verkoop betalingen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst verkoop betalingen
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de verkoop betaling een leeg scherm openen om een nieuwe verkoop betaling in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de verkoop betaling. Deze route is alleen beschikbaar als de verkoop betaling aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst verkoop betalingen

Hiermee gaat u naar de lijst verkoop betalingen. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.