home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken verkoop debet nota

Webflow v1.5 © 18-05-2010

› Hoe kan ik een verkoop debet nota bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een verkoop debet nota uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een verkoop debet nota volgen?

Hoe kan ik een verkoop debet nota bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'debet nota's' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst verkoop debet nota's.
 3. Zoek in de lijst de verkoop debet nota op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze verkoop debet nota:
 4. Webflow opent nu de betreffende verkoop debet nota en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De verkoop debet nota wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een verkoop debet nota moet minimaal één artikel- of dienstregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een verkoop factuur en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden verkoop debet nota'.

Welke acties kan ik bij een verkoop debet nota uitvoeren?

Bij verkoop debet nota's zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • debet nota e-mailen
 • debet nota afdrukken
 • maak verkoop betaling
 • debet nota heropenen
 • maak verkoop factuur
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een verkoop debet nota is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de verkoop debet nota al in de database moet zijn toegevoegd.

Debet nota e-mailen

Hiermee wordt de verkoop debet nota gemaild naar de persoon of de contactpersoon van de organisatie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van verkoop facturen. De debet nota gaat bij het e-mailen 'op slot' om te voorkomen dat verschillende versies van één debet nota in de omloop raken. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe verkoop debet nota.


Webflow vraagt om bevestiging bij het emailen van een debet nota.

Debet nota afdrukken

Hiermee wordt de verkoop debet nota afgedrukt. De debet nota gaat bij het afdrukken 'op slot' om te voorkomen dat verschillende versies van één factuur in de omloop raken. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe verkoop debet nota.


Webflow vraagt om bevestiging bij het afdrukken van een debet nota.

Maak verkoop betaling

Hiermee wordt van de debet nota een verkoop betaling gemaakt. Webflow selecteert automatisch de route 'ga naar verkoop betalingen'. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe verkoop debet nota.

Debet nota heropenen

Hiermee wordt een bevestigde verkoop debet nota heropend. Deze actie is beschikbaar als de verkoop debet nota is afgedrukt. U heeft 'administrator' rechten nodig voor deze optie.


Webflow vraagt om bevestiging bij het heropenen van een verkoop debet nota, omdat hierdoor potentieel het gevaar ontstaat dat er van een debet nota meerdere versies in omloop raken. Gebruik deze optie dus alleen in noodgevallen.

Verwijderen

Hiermee kunt u de verkoop debet nota uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop debet nota nog niet is afgedrukt.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst verkoop debet nota's'. Als u niet naar de lijst verkoop debet nota wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een verkoop debet nota volgen?

Bij verkoop debet nota zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst verkoop debet nota's
 • ga naar verkoop afhandeling
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de verkoop debet nota een leeg scherm openen om een nieuwe verkoop debet nota in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de verkoop debet nota. Deze route is alleen beschikbaar als de verkoop debet nota aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst verkoop debet nota

Hiermee gaat u naar de lijst verkoop debet nota's. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar verkoop afhandeling

Hiermee opent Webflow de verkoop afhandeling waarop deze debet nota is gebaseerd. Deze route is alleen beschikbaar als de debet nota is gebaseerd op een verkoop afhandeling.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop afhandeling' te gaan.