home | inhoud | index | zoeken

Lijst verkoop factuurnotificaties te genereren

Webflow v1.5 © 25-05-2010

› Welke tabbladen heeft de lijst verkoop factuur notificaties te genereren?

› Op welke kolommen kan ik sorteren?

› In welke velden kan ik zoeken?

› Welke acties kan ik uitvoeren met de verkoop factuur noticifaties te genereren in de lijst?

› Hoe genereer ik verkoop factuur notificaties?

Tabbladen

In de lijst verkoop factuur notificaties te genereren staan alle verkoop factuur notificaties die in Webflow zijn gegenereerd en/of nog genereerd moeten worden . De lijst verkoop factuur notificaties te genereren heeft een tabblad, namelijk het tabblad 'alles'.

Sorteren

De lijst verkoop factuur notificaties te genereren is standaard aflopend gesorteerd op nummer. U kunt de lijst desgewenst anders sorteren door op de betreffende kolom te klikken. De volgende kolommen zijn in de lijst verkoop factuur notificaties te genereren beschikbaar:

 • factuur (nummer)
 • datum
 • naam
 • traject stadium
 • afgedrukt
 • factuur totaal

Zoekvelden

De lijst verkoop factuur notificaties te genereren is standaard niet gefilterd. U kunt de lijst desgewenst filteren door het gewenste zoekveld te kiezen, een waarde in te voeren en op 'zoek' te klikken. Webflow toont nu alleen de verkoop factuur notificaties te genereren die aan uw zoek criteria voldoen. U kunt het filter wissen door op 'wis zoekopdracht' te klikken. De volgende velden zijn beschikbaar om op te filteren:

 • factuur (nummer)
 • datum
 • naam
 • traject stadium
 • afgedrukt
 • factuur totaal

Acties

U kunt in de lijst verkoop factuur notificaties te genereren desgewenst een of meer verkoop factuur notificaties te genereren selecteren om een lijst actie mee uit te voeren door op een van de knoppen onder aan de lijst te klikken. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • invoegen (het genereren van verkoop factuur notificaties)
 • export naar csv

Daarnaast kunt u per verkoop factuur notificaties een actie kiezen die in de actie kolom staat. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • bekijken

Hoe genereer ik verkoop factuur notificaties

Zoals hierboven beschreven worden verkoop factuur notificaties gegenereerd met de actie 'genereer'. Selecteer een of meerdere facturen waarvoor een notificatie gegenereerd moet worden en klik op 'genereer'. Op basis van het gekozen factuur traject genereert Webflow nu automatisch notificaties en laat per factuur onder het kopje 'traject stadium' zien in welk traject stadium de factuur zich bevindt.


De (nieuwe) notificaties zijn nu zichtbaar in de 'lijst factuur notificaties' onder het tabblad 'nieuw'. Vanuit deze lijst kunnen de automatisch gevulde notificaties afgedrukt worden. Webflow plaatst de notificaties na afdrukken onder het tabblad 'afgedrukt'. In de lijst verkoop factuur notificaties te genereren vermeldt Webflow op welke datum de notificatie afgedrukt is. Indien er geen 'afgedrukt' datum zichtbaar is bij facturen in de 'lijst verkoop notificaties te gegereren' betekent dit dat er wel een notificatie voor gegenereerd is, maar dat deze notificatie(s) nog niet afgedrukt is/zijn.