home | inhoud | index | zoeken

Velden verkoop factuurtraject

Webflow v1.5 © 31-05-2010


› Ga naar tabblad 'factuurtraject'.

› Ga naar tabblad 'traject stadia'.

Tabblad: factuurtraject

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier geeft u aan welke naam het betreffende factuurtraject krijgt. Deze naam moet uniek zijn.

Status

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kunt u de status kiezen van de klant. Standaard staat de status op 'nieuw.' Voor meer informatie over statussen kunt u naar het onderwerp 'status van stamgegevens'.

Omschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een omschrijving invullen. Dit kan handig zijn voor uw medegebruikers van Webflow, of een geheugensteuntje voor uzelf. De omschrijving verschijnt ook in de 'lijst factuur trajecten'.

Tabblad: Traject stadia

Bij een factuur traject kunnen meerdere traject stadia gedefinieerd worden. Webflow genereert factuur notificaties op basis van de gedefinieerde traject stadia van het gekozen factuurtraject.

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u de naam van het traject stadium in. De naam van een traject stadium moet uniek zijn.

Begint op (dag)

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u het aantal dagen voor of na het verstrijken van de betalingstermijn van facturen in. Webflow zal automatisch berekenen wanneer het betreffende stadium ingaat en zal op basis daarvan factuur notificaties genereren.

Verplicht

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Hier geef je aan of het betreffende stadium verplicht moet zijn, met andere woorden: als een stadium verplicht is gesteld, dan kan een factuur pas in een volgend stadium terecht komen als het betreffende stadium doorlopen is (een factuur notificatie is gegenereerd en afgedrukt).

Verhoging (%)

invoer: getalveld
verplicht: nee

Hier geeft u aan of er voor het betreffende stadium een verhoging op het factuurbedrag moet worden toegepast. Deze verhoging is een percentage van het factuurbedrag.

Minimum

invoer: getalveld
verplicht: nee

In dit veld vult u het bedrag in, waarmee het factuurbedrag in het betreffende stadium minimaal moet worden verhoogd.

Popup Bericht

In de popup bericht kunt u de tekst toevoegen, die u automatisch op de factuur notificatie van het betreffende stadium wilt laten verschijnen. Hierbij kunt u gebruik maken van een aantal variabelen, die in het bericht geplaatst kunnen worden:

  • factuurnummer. Notatiewijze: %number%
  • factuurdatum. Notatiewijze: %date%
  • naam relatie. Notatiewijze: %relation_name%
  • uiterste betaaldatum factuur. Notatiewijze: %invoice_due_date%

Ter verduidelijking van de begrippen factuurtraject en traject stadia een voorbeeld.

Stel: u wilt dat in principe voor elke klant het volgende geldt:

  • 3 dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn van facturen krijgen klanten een brief waarin ze herinnerd worden dat de betalingstermijn van de factuur bijna verstreken is. Dit stadium wilt u niet verplicht laten zijn, en er wordt geen verhoging toegepast
  • 5 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van facturen krijgen klanten een brief dat de betalingstermijn verstreken is. U wilt dat dit stadium verplicht is, en er wordt nu een verhoging toegepast van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 10 euro.
  • 10 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van facturen krijgen klanten een brief dat - ondanks de vorige brief - er nog geen betaling binnen is. U wilt dat dit stadium verplicht is, en er wordt nu een verhoging toegepast van 20% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

In dit geval kunt u bv een factuurtraject met de naam 'Standaard traject' aanmaken, met de volgende stadia:

  1. Naam: herinnering verstrijken betalingstermijn. Begint op (dag): -3. Verplicht: niet aangevinkt. Verhoging: 0. Minimum: 0. In de popup bericht schrijft u het bericht dat op de notificatie verschijnt, eventueel met gebruik van variabelen.
  2. Naam: 1e herinnering. Begint op (dag): 5. Verplicht: aangevinkt. Verhoging: 10. Minimum: 10. In de popup bericht schrijft u het bericht dat op de notificatie verschijnt, eventueel met gebruik van variabelen.
  3. Naam: 2e herinnering. Begint op (dag): 10. Verplicht: aangevinkt. Verhoging: 20. Minimum: 50. In de popup bericht schrijft u het bericht dat op de notificatie verschijnt, eventueel met gebruik van variabelen.

U kunt zoveel stadia als gewenst toevoegen. Ook kunt u meerdere factuurtrajecten aanmaken. Aangezien een factuurtraject aan een klant gekoppeld wordt, kunt u daarmee bewerkstelligen dat voor verschillende klanten verschillende factuurtrajecten kunnen gelden. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe klanten in een (streng) standaard factuurtraject vallen, terwijl vaste klanten een 'milder' factuurtraject krijgen.