home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken verkoop afhandeling

Webflow v1.5 © 18-05-2010

› Hoe kan ik een verkoop afhandeling bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een verkoop afhandeling uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een verkoop afhandeling volgen?

Hoe kan ik een verkoop afhandeling bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'verkoop afhandelingen' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst verkoop afhandelingen.
 3. Zoek in de lijst de verkoop afhandeling op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze verkoop afhandeling:
 4. Webflow opent nu de betreffende verkoop afhandeling en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De verkoop afhandeling wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een verkoop afhandeling moet minimaal één artikel- of dienstregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een verkoop afhandeling en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden verkoop afhandeling'.

Welke acties kan ik bij een verkoop afhandeling uitvoeren?

Bij verkoop afhandelingen zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • verkoop afhandeling afdrukken
 • verzamellijst afdrukken
 • werkbon afdrukken
 • afleverbon afdrukken
 • verkoop afhandeling annuleren
 • verkoop afhandeling heropenen
 • maak verkoop factuur
 • maak verkoop debet nota
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een verkoop afhandeling is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de verkoop afhandeling al in de database moet zijn toegevoegd.

Verkoop afhandeling afdrukken

Hiermee wordt de verkoop afhandeling afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe verkoop afhandeling.

Verzamellijst afdrukken

Hiermee kunt u de verzamellijst afdrukken die door de magazijn medewerker kan worden gebuikt bij het verzamelen van alle artikelen die voor de afhandeling nodig zijn. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling in behandeling is, maar de afhandeling nog niet is voltooid. De actie is niet beschikbaar als er geen artikelen zijn ingevoerd.

Werkbon afdrukken

Hiermee kunt u de werkbon afdrukken die door de uitvoerder kan worden gebruikt om de werkelijk geleverde diensten in te vullen. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling in behandeling is, maar de afhandeling nog niet is voltooid. De actie is niet beschikbaar als er geen diensten zijn ingevoerd.

Afleverbon afdrukken

Hiermee kunt u een overzicht van de werkelijk geleverde artikelen en/of diensten afdrukken. Deze actie is alleen beschikbaar als de afhandeling is voltooid en bevestigd.

Verkoop afhandeling annuleren

Hiermee kunt u een verkoop afhandeling die reeds in behandeling is genomen weer annuleren. Hiermee wordt deze weer als 'nieuw' gemarkeerd. Deze actie is beschikbaar als de verkoop afhandeling in behandeling is genomen, maar er geen artikelen en/of diensten als 'verzameld' of 'voltooid' zijn gemarkeerd.

Verkoop afhandeling heropenen

Hiermee wordt een bevestigde verkoop afhandeling heropend. Deze actie is beschikbaar als de verkoop afhandeling is bevestigd, maar er (nog) geen verkoop factuur is aangemaakt.

Maak verkoop factuur

Hiermee kunt u de verkoop factuur aanmaken op basis van een bevestigde verkoop afhandeling. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling is bevestigd en er (nog) geen verkoop factuur is aangemaakt.


Als de actie 'maak verkoop factuur' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar verkoop factuur'. Als u niet naar de verkoop factuur wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Maak verkoop debet nota

Hiermee kunt u de verkoop debet nota aanmaken op basis van een bevestigde verkoop afhandeling. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling is bevestigd en er (nog) geen verkoop debet nota is aangemaakt.


Als de actie 'maak verkoop debet nota' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar verkoop debet nota'. Als u niet naar de verkoop debet nota wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Verwijderen

Hiermee kunt u de verkoop afhandeling uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling nog niet in behandeling is genomen.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst verkoop afhandelingen'. Als u niet naar de lijst verkoop afhandelingen wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een verkoop afhandeling volgen?

Bij verkoop afhandelingen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst verkoop afhandeling
 • ga naar verkoop opdracht
 • ga naar verkoop factuur
 • ga naar verkoop debet nota
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de verkoop afhandeling een leeg scherm openen om een nieuwe verkoop afhandeling in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de verkoop afhandeling. Deze route is alleen beschikbaar als de verkoop afhandeling aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst verkoop afhandelingen

Hiermee gaat u naar de lijst verkoop afhandelingen. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar verkoop opdracht

Hiermee opent Webflow de verkoop opdracht waarop deze afhandeling is gebaseerd. Deze route is alleen beschikbaar als de afhandeling is gebaseerd op een verkoop opdracht.

Ga naar verkoop factuur

Hiermee opent Webflow de verkoop factuur die van deze verkoop afhandeling is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de verkoop factuur is aangemaakt.

Ga naar verkoop debet nota

Hiermee opent Webflow de verkoop debet nota die van deze verkoop afhandeling is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de verkoop debet nota is aangemaakt.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop opdracht' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop factuur' te gaan.