home | inhoud | index | zoeken

Velden verzendkosten

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Tabblad verzendkosten

› Tabblad tarieven

Tabblad: Verzendkosten

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult de naam in van de verzendkosten. Deze naam verschijnt onder andere in de keuzelijsten van verzendkosten bij verkoop opdrachten en verkoop afhandelingen.

Status

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kiest u de status van de verzendkosten. Alleen verzendkosten met de status 'actief' kunnen worden gebruikt in de andere modules.

Minimum prijs

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u de minimum waarde in van het artikelen totaalbedrag in een verkoop opdracht of een verkoop afhandeling. Als het het totaalbedrag van de artikelen lager ligt dat de prijs die u hier heeft ingevoerd, kunnen deze verzendkosten niet worden gekozen.

Maximum prijs

invoer: getalveld

verplicht: ja


Hier vult u de maximum waarde in van het artikelen totaalbedrag in een verkoop opdracht of een verkoop afhandeling. Als het het totaalbedrag van de artikelen hoger ligt dat de prijs die u hier heeft ingevoerd, kunnen deze verzendkosten niet worden gekozen.

Minimum gewicht

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u de minimum waarde in van het artikelen totaalgewicht in een verkoop opdracht of een verkoop afhandeling. Als het het totaalgewicht van de artikelen lager ligt dat het gewicht dat u hier heeft ingevoerd, kunnen deze verzendkosten niet worden gekozen.

Maximum gewicht

invoer: getalveld

verplicht: ja


Hier vult u de maximum waarde in van het artikelen totaalgewicht in een verkoop opdracht of een verkoop afhandeling. Als het het totaalgewicht van de artikelen hoger ligt dat het gewicht dat u hier heeft ingevoerd, kunnen deze verzendkosten niet worden gekozen.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u een uitgebreide omschrijving invoeren voor deze verzendkosten.

Tabblad: Tarieven

Prijsgebied

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kiest u of het tarief van deze regel afhankelijk is van het totaalbedrag van de artikelen in een verkoop opdracht of verkoop afhandeling. Als u dit vakje aanvinkt, moet u ook het veld 'vanaf prijs' invullen.

Vanaf bedrag

invoer: getalveld

verplicht: ja, mist 'prijsgebied' is aangevinkt


Hier vult u het totaalbedrag in vanaf waar dit tarief moet gaan gelden. Het tariefgebied eindigt als er een volgend tariefgebied met een hogere 'vanaf prijs' wordt ingevoerd. U kunt op deze manier verschillende tarieven invoeren voor verschillende totaalbedragen van verkoop opdrachten en verkoop afhandelingen.

Gewichtsgebied

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kiest u of het tarief van deze regel afhankelijk is van het totaalgewicht van de artikelen in een verkoop opdracht of verkoop afhandeling. Als u dit vakje aanvinkt, moet u ook het veld 'vanaf gewicht' invullen.

Vanaf gewicht (kg)

invoer: getalveld

verplicht: ja, mist 'gewichtsgebied' is aangevinkt


Hier vult u het totaalgewicht in vanaf waar dit tarief moet gaan gelden. Het tariefgebied eindigt als er een volgend tariefgebied met een hogere 'vanaf gewicht' wordt ingevoerd. U kunt op deze manier verschillende tarieven invoeren voor verschillende totaalgewichten van verkoop opdrachten en verkoop afhandelingen.

Prijs

Hier vult u de prijs in die voor dit tarief wordt berekend. Het prijsveld bestaat (van links naar rechts) uit drie invoervelden:

Prijs exclusief BTW

invoer: getalveld
verplicht: ja

In dit veld voert u de prijs exclusief BTW in. Voor het aangeven van eventuele gebroken getallen (breuken), moet in Webflow de decimale punt gebruikt worden. Een komma wordt niet geaccepteerd.


BTW

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

In dit veld kiest u uit de beschikbare BTW tarieven, te weten 0%, 6% of 19%.

Prijs inclusief BTW

invoer: getalveld
verplicht: ja

Dit veld wordt automatisch bijgewerkt, indien de velden 'prijs exclusief BTW' en/of 'BTW' gewijzigd worden. Andersom wordt het veld 'prijs exclusief BTW' automatisch bijgewerkt als het veld 'prijs inclusief BTW' gewijzigd wordt. Voor het aangeven van gebroken getallen (breuken), moet in Webflow de decimale punt gebruikt worden. Een komma wordt niet geaccepteerd.