home | inhoud | index | zoeken

Invoeren verkoop betaling

Webflow v1.5 © 25-05-2010

› Hoe voer ik een verkoop betaling in?

› Welke velden heeft een verkoop betaling?

Hoe voer ik een verkoop betaling in?

Bij het invoeren van een verkoop betaling wordt het keuzeveld 'klant' gebruikt. Klanten worden elders ingevoerd.

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'betalingen' in de module 'verkoop'.
 2. Webflow opent nu de module verkoop en toont de lijst verkoop betalingen. Klik in de knoppenbalk op het icoon 'toevoegen verkoop betaling':
 3. Webflow toont nu het scherm 'invoeren verkoop betaling'.
 4. Kies eerst de betalingswijze uit de lijst.
 5. Op basis van de gekozen betalingswijze plaatst Webflow een aantal algemene invoervelden en de specifieke invoervelden voor de gekozen betalingswijze op het scherm. Ga naar het help onderwerp 'welke velden heeft een verkoop betaling?' voor een overzicht van de algemene en specifieke invoervelden per betalingswijze.
 6. Vul de invoervelden - behorend bij de betalingswijze - in.
 7. Klik op het tabblad 'facturen' als u een betaling voor een of meerdere facturen of verkoop credit nota's wilt invoeren. Klik op het tabblad 'debet nota's' als u een betaling voor een of meerdere debet nota's wilt invoeren. Een combinatie van beiden is uiteraard ook mogelijk.
 8. Op de tabbladen 'facturen' en 'debet nota's' ziet u een overzicht van respectievelijk de openstaande verkoop facturen en debet nota's. Bij verkoop facturen horen ook eventuele verkoop credit nota's. Per factuur/debet nota wordt het nummer, de datum en het totaal weergegeven. Met totaal wordt het nog openstaande bedrag van de factuur/debet nota bedoeld. Vul bij 'bedrag' - dat standaard het nog openstaande bedrag vermeld - voor 1 of meerdere facturen/debet nota's het bedrag in dat u als betaald wilt aanmerken. Dit kan het openstaande bedrag van de factuur/debetnota zijn, maar ook gedeelten daarvan.
 9. Zet voor de betreffende facturen/debet nota's een vinkje in de kolom 'betaald'. Het invoerveld 'bedrag' wordt hiermee read-only. Let op: het totaal van de ingevoerde bedragen voor de openstaande facturen/debet nota's moet overeenkomen met het totaalbedrag dat ingevoerd is bij 'bedrag' op het tabblad 'inkoopbetaling'. Indien dit niet het geval is, wordt na 'bijwerken' een foutmelding weergegeven.
 10. Selecteer de actie 'opslaan', selecteer een route naar keuze en klik op de knop 'bijwerken'. De verkoop betaling wordt nu toegevoegd en krijgt automatisch een verkoop betalings nummer toegewezen.
 11. De verkoop betaling heeft de status 'nieuw' gekregen en is zichtbaar in de lijst verkoop betalingen onder het tabblad 'nieuw' en onder het tabblad 'alles'. De status 'nieuw' betekent dat de verkoop betaling nog bewerkbaar is.
 12. Als de verkoop betaling correct is ingevoerd, dan dient de verkoop betaling bevestigd te worden. Klik hiervoor in de lijst inkoop betalingen naast de betreffende inkoop betaling op het bewerken icoon

  U kunt nu een bevestigingsdatum invoeren in het veld 'bevestigingsdatum' om de verkoop betaling te bevestigen. Klik op 'bijwerken' om de wijzigingen op te slaan. De verkoop betaling heeft nu de status 'bevestigd' gekregen. De velden van de verkoop betaling worden hiermee 'read only' en kunnen niet meer gewijzigd worden, tenzij de verkoop betailng daarna heropend wordt. Selecteer hiervoor de actie 'heropen verkoop betaling', selecteer de route 'blijf op deze pagina' en klik op 'bijwerken'. U kunt nu de verkoop betaling bewerken.

Velden verkoop betaling

Ga voor een uitleg van de velden bij verkoop betalingen naar 'velden verkoop betalingen'.


› Klik hier om naar het onderwerp 'de module verkoop' te gaan.