home | inhoud | index | zoeken

Velden klant

Webflow v1.5 © 01-06-2010

Tabblad: Klant

Relatie

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kiest u de relatie die klant is. In de lijst staan alle actieve relaties, zowel personen als organisaties. Nadat de klant is opgeslagen, kunt u dit veld niet meer wijzigen.

Status

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kiest u de status van de klant. Deze bepaalt of de klant beschikbaar is voor andere modules. Voor meer informatie over de status kunt u naar het onderwerp 'status van stamgegevens'.

Bevestigingstermijn

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het aantal dagen in waarbinnen de klant verkoop opdrachten moet bevestigen.

Vooruitbetalen vereist

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Hier geeft u aan of de klant facturen vooruit dient te voldoen.

Betalingstermijn

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het aantal dagen in waarbinnen de klant facturen dient te voldoen. Webflow gebruikt dit getal ook om te bepalen of een volgende stap in het factuurtraject gezet moet worden als de klant de factuur niet op tijd betaalt.

Factuurtraject

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier geeft u aan welk factuurtraject op de klant van toepassing is. Webflow toont hier de factuurtrajecten die de status 'actief' hebben.