home | inhoud | index | zoeken

Velden verkoop betaling

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Ga naar tabblad 'verkoop betaling'.

› Ga naar tabblad 'facturen'.

› Ga naar tabblad 'debet nota's'.

Tabblad: verkoop betaling

Op het tabblab 'verkoop betaling' staan een aantal algemene invoervelden en een aantal specifieke invoervelden. De getoonde specifieke invoervelden zijn afhankelijk van de waarde die is gekozen in het algemene keuzeveld 'betalingswijze'. Immers, indien een factuur bijvoorbeeld contant betaald wordt, dan doet het veld 'bankrekeningnummer' niet terzake.

Algemene velden

Klant

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier selecteert u de klant waarvoor u een verkoop betaling wilt invoeren. Als extra faciliteit bij het selecteren van de klant kunt u op het zoek icoon

klikken. Er wordt een scherm geopend, waarin u de klant op basis van een 'verkoop factuur', 'debet nota' of 'factuurnotificatie' kunt selecteren. Dit hulpmiddel is toegevoegd, omdat het voorkomt dat niet de naam van de klant, maar een verkoop factuurnummer, debet nota nummer of factuur notificatienummer wordt getoond op bijvoorbeeld een bankafschrift.

Betaler naam

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u desgewenst de naam in van de persoon die betaald heeft.


Datum

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier vult Webflow automatisch de datum van vandaag in. Vul desgewenst een andere datum in, of selecteer een datum van de kalender.

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u het ontvangen bedrag in. Gebruik voor niet-gehele bedragen de punt als decimaal teken.

Betalingswijze

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kiest u de wijze waarop betaald is. Op basis van de gekozen betalingswijze toont Webflow al dan niet specifieke, bijbehorende invoervelden.

Omschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving invoeren van deze verkoop betaling. Dit kan handig zijn voor uw medegebruikers van Webflow, of een geheugensteuntje voor uzelf.

Bevestigingsdatum

invoer: datumveld
verplicht: nee

U vult de bevestigingsdatum in als u de verkoop betaling wilt bevestigen. Vul de gewenste datum in, of selecteer een datum van de kalender. Nadat u op de knop 'bijwerken' heeft geklikt, worden alle velden read only en kunt u de verkoop betaling niet meer wijzigen, tenzij u de verkoop betaling heropent.


De bevestigingsdatum kan alleen ingevuld worden als de verkoop betaling de status 'nieuw' heeft. Dit is het geval als de verkoop betaling voor het eerst wordt opgeslagen in de database of als de verkoop betaling heropend is.

Specifieke velden

Zoals gezegd zijn de getoonde specifieke velden op het tabblad verkoop betaling afhankelijk van de waarde die is gekozen in het algemene keuzeveld 'betalingswijze'.

Bank transactie

Betalingswijze 'bank transactie' heeft de volgende specifieke invoervelden:

Bankrekening

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het bankrekeningnummer in, waar de verkoop betaling van afkomstig is. Dit staat vermeld op uw bankafschrift.

Transactie type

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier vult u in op welke manier de bank transactie tot stand is gekomen. Er worden vijf manieren onderscheiden:

  • cheque
  • chipknip
  • incasso/machtiging
  • overboeking
  • pin

Mijn bankrekening

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kiest u uit de lijst de bankrekening waarop het bedrag ontvangen is. In de lijst staan de bankrekeningen die ingevuld zijn op het tabblad 'bankrekeningen' in het onderdeel 'mijn gegevens' in de module 'instellingen'. Standaard laat Webflow de bankrekening zien die als standaard ingesteld is op bovengenoemd tabblad.

Credit card

Betalingswijze 'credit card' heeft de volgende specifieke invoervelden:

Creditcard nummer

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het creditcard nummer in, waar de verkoop betaling van afkomstig is. Dit staat vermeld op uw bankafschrift.

Geldig tot

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier vult u in tot wanneer de credit card geldig is. Vul een datum in, of selecteer een datum van de kalender.

Contant

Betalingswijze 'contant' heeft de volgende specifieke invoervelden:

Mijn kleine kas

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier kiest u uit de lijst de kleine kas, waarin het bedrag gestort is. In de lijst staan de kleine kassen die ingevuld zijn op het tabblad 'kleine kas' in het onderdeel 'mijn gegevens' in de module 'instellingen'. Standaard laat Webflow de kleine kas zien die als standaard ingesteld is op bovengenoemd tabblad.

Waardebon

Betalingswijze 'waardebon' heeft het volgende specifieke invoerveld:

Referentienummer

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het referentienummer van de waardebon in.

Dubieuze debiteur

Betalingswijze 'dubieuze debiteur' heeft het volgende specifieke invoerveld:

Reden

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u in waarom u deze betaling als 'dubieuze debiteur' aanmerkt.

Tabblad: Facturen

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Standaard staat in het invoerveld 'bedrag' het totaalbedrag van de - voor de gekozen klant -openstaande verkoopfactuur of -facturen vermeld. Desgewenst kunt u de het bedrag / de bedragen aanpassen.

Betaald

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Door middel van het aankruisen van het aankruisjevakje 'betaald' geeft u aan dat u de betreffende factuur voor het opgegeven bedrag als betaald wilt aanmerken. Hiermee wordt het invoerveld 'bedrag' read only. Het deselecteren van het aankruisvakje 'betaald' maakt het invoerveld 'bedrag' bewerkbaar.

Tabblad: Debet nota's

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Standaard staat in het invoerveld 'bedrag' het totaalbedrag van de - voor de gekozen klant -openstaande verkoop debet nota of -debet nota's vermeld. Desgewenst kunt u de het bedrag / de bedragen aanpassen.

Betaald

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Door middel van het aankruisen van het aankruisjevakje 'betaald' geeft u aan dat u de betreffende debet nota voor het opgegeven bedrag als betaald wilt aanmerken. Hiermee wordt het invoerveld 'bedrag' read only. Het deselecteren van het aankruisvakje 'betaald' maakt het invoerveld 'bedrag' bewerkbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren verkoop betaling' te gaan.