home | inhoud | index | zoeken

Lijst klanten

Webflow v1.5 © 14-11-2008

› Welke tabbladen heeft de lijst klanten?

› Op welke kolommen kan ik sorteren?

› In welke velden kan ik zoeken?

› Welke acties kan ik uitvoeren met de klanten in de lijst?

Tabbladen

In de lijst klanten staan alle klanten die in Webflow zijn ingevoerd. De lijst klanten opent standaard op het tabblad actief. Hierin staan de klanten waarvan de status op 'actief' is gezet tijdens de invoer. De volgende tabbladen zijn voor de lijst beschikbaar:

 • actief
 • nieuw
 • beëindigd
 • alle statussen

Sorteren

De lijst klanten is standaard oplopend gesorteerd op naam. U kunt de lijst desgewenst anders sorteren door op de betreffende kolom te klikken. De volgende kolommen zijn in de lijst klanten beschikbaar:

 • nummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • plaats
 • categorie

Zoekvelden

De lijst klanten is standaard niet gefilterd. U kunt de lijst desgewenst filteren door het gewenste zoekveld te kiezen, een waarde in te voeren en op 'zoek' te klikken. Webflow toont nu alleen de klanten die aan uw zoek criteria voldoen. U kunt het filter wissen door op 'wis zoekopdracht' te klikken. De volgende velden zijn beschikbaar om op te filteren:

 • nummer
 • organisatie
 • achternaam
 • voornaam
 • adres
 • postcode
 • plaats
 • categorie

Acties

U kunt in de lijst klanten desgewenst een of meer klanten selecteren om een lijst actie mee uit te voeren door op een van de knoppen onder aan de lijst te klikken. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • afdrukken
 • export naar csv

Daarnaast kunt u per klant een actie kiezen die in de actie kolom staat. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • bekijken
 • bewerken


› Klik hier om naar het onderwerp 'lijsten' te gaan.