home | inhoud | index | zoeken

Bewerken scherm

Webflow v1.5 © 05-12-2008

› Hoe kom ik in het bewerken scherm van een item?

› Hoe ziet het bewerken scherm eruit?


In het 'bewerken scherm' kunt u de ingevoerde gegevens van een item in een onderdeel van een module bewerken. Onder bewerken verstaat Webflow het wijzigen, toevoegen en/of verwijderen van gegevens in een reeds bestaand item. Welke gegevens bewerkt kunnen worden is afhankelijk van het onderdeel en de module waarin u zich bevindt. Immers, elk onderdeel vereist (gedeeltelijk) afwijkende vast te leggen gegevens. Klik op het 'help icoon' in het bewerken scherm van de gewenste module voor uitgebreide informatie over dit scherm.

Hoe kom ik in het bewerken scherm van een item?

Het 'bewerken scherm' van een item kunt u op drie manieren openen:

 1. Open de lijst van het gewenste onderdeel van een module. U ziet dan een overzicht van alle items binnen dat onderdeel. Achter elk item staat het 'bewerken icoon'

  Als u hierop klikt komt u in het bewerken scherm van het betreffende item.
 2. Vanuit het 'bekijken scherm' van het betreffende item. Klik hier voor meer informatie over het bewerken van een item vanuit het 'bekijken scherm'.

 3. Vanuit andere Webflow modules. Het voert te ver om hier een opsomming van alle routes te geven. Klik op het 'help icoon' in het onderdeel van de gewenste module voor uitgebreide informatie.

Hoe ziet het bewerken scherm eruit?

Het 'bewerken scherm' ziet er - in basis - in alle modules hetzelfde uit. Het 'bewerken scherm' bestaat uit:

 • Bovenaan: de 'tabbalk': met het nummer en de naam van het item en een of meerdere tabbladen.
 • Daaronder: de invoervelden.
 • Daaronder: het 'actie- en routepaneel'.
 • Onderaan: de 'bijwerken knop'.

De tabbalk

De 'tabbalk' bevindt zich direct onder de 'knoppenbalk'. In deze balk ziet u linksboven het 'bewerken icoon', waarmee wordt aangegeven dat u zich in het 'bewerken scherm' van een item bevindt:

Direct daaronder zijn het nummer en de naam van het item weergegeven.

Rechts van het 'bewerken icoon' ziet u een of meerdere tabbladen. De hoeveelheid en naamgeving van deze tabbladen is afhankelijk van het onderdeel waarin u zich bevindt. Bijvoorbeeld: het 'bewerken scherm'van het onderdeel 'organisaties' heeft drie 'tabbladen': 'organisatie', 'adressen' en 'contactpersonen'.

Door op de titel van een 'tabblad' te klikken opent Webflow het scherm met invoervelden behorend bij dat 'tabblad'. Welk 'tabblad' actief is, is zichtbaar aan de vetgedrukte titel van het tabblad. De 'tabbalk', het 'actie- en routepaneel' en de 'bijwerken knop' blijven verder ongewijzigd bij het wisselen van tabblad.

Om van tabblad te kunnen wisselen, moeten een aantal velden op het actieve tabblad (correct) zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, verschijnt er een foutmelding naast de niet (correct) ingevulde velden. In sommige onderdelen moeten eerst een aantal velden in meerdere tabbladen worden ingevuld, voordat u het item kunt bijwerken (middels het klikken op de 'bijwerken knop'). In deze gevallen verschijnt er een foutmelding rechtboven in de 'tabbalk'. Klik 'hier' voor meer algemene informatie over foutmeldingen of klik op het help icoon in het 'bewerken scherm' van het gewenste onderdeel van een module voor specifieke informatie over mogelijke foutmeldingen binnen dat onderdeel.


De invoervelden

Het aantal en soort invoervelden verschilt per onderdeel en per tabblad. Mogelijke invoervelden zijn: tekstveld, tekstveld voor grotere hoeveelheid tekst, keuzelijst en aankruisvak. Invoervelden kunnen 'verborgen' zijn achter het 'popup icoon':

Dit 'popup icoon' is - waar van toepassing - zichtbaar op tabbladen waar meerdere regels ingevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: op het tabblad 'contactpersonen' in het onderdeel 'organisaties' kunnen meerdere contactpersonen ingevoerd worden. Door op het popup icoon te klikken wordt een nieuw schem met invoervelden geopend. Deze invoervelden hebben betrekking op de regel waarin het popup icoon staat waarop geklikt is.

Klik op het help icoon in het 'bewerken scherm' van het gewenste onderdeel van een module voor specifieke informatie over de invoervelden binnen dat onderdeel. Voor meer informatie over de specifieke invoervelden van een popup binnen een onderdeel klikt u op het help icoon in de betreffende popup.


Om gemakkelijk door de invoervelden te springen kunt u de TAB toets op uw toetsenbord gebruiken. Door op de TAB toets te drukken springt u naar het volgende invoerveld van het actieve 'tabblad'. Indien het geselecteerde invoerveld een keuzelijst is, kunt u de eerste letter van de gewenste keuze intoetsen om het selecteren van de gewenste keuze te vergemakkelijken. Indien het geselecteerde invoerveld een aankruisvakje is, dan kunt u met de spatiebalk het aankruisvakje aan- of uitzetten. Met deze functionaliteiten wordt bewerkstelligd dat u uw muis zo min mogelijk hoeft te gebruiken, wat de snelheid van invoer positief beinvloed.

Het actie- en routepaneel

In het 'actiepaneel' staan de mogelijke acties weergegeven, die uitgevoerd worden op het moment dat u op de 'bijwerken knop' klikt. Deze acties verschillen per onderdeel, maar het actiepaneel bevat altijd de keuze 'opslaan'. U klikt op het keuzerondje naast de gewenste keuze om deze actie te selecteren. Acties kunnen in grijs weergegeven zijn. Dit betekent dat deze keuze(s) op dat moment niet beschikbaar zijn, omdat u deze keuze dan (nog) niet mag maken of niet meer mag maken. Voorbeelden:

 • U kunt geen klant meer van een organisatie maken als deze al een klant is.
 • U mag een organisatie niet verwijderen als u een verkoopopdracht voor deze organisatie hebt gemaakt.
 • U kunt geen verkoopafhandeling starten als er geen bevestigingsdatum voor de verkoopopdracht ingevoerd is.

In het 'routepaneel' staan de mogelijke routes weergegeven: welk scherm wordt geopend nadat u op de 'bijwerken knop' hebt geklikt ? De mogelijke routes verschillen per onderdeel. U klikt op het keuzerondje naast de gewenste keuze om deze route te selecteren. Routes kunnen in grijs weergegeven zijn. Dit betekent dat deze route(s) op dat moment niet beschikbaar zijn, omdat u deze route dan (nog) niet mag maken of niet meer mag maken. Voorbeelden:

 • U kunt voor een organisatie pas de route 'ga naar leverancier' kiezen als in het actiepaneel de keuze 'creeer leverancier' is geselecteerd.
 • U kunt voor een verkoopopdracht pas de route 'ga naar verkoop afhandeling' kiezen als in het actiepaneel de keuze 'start verkoop afhandeling' is geselecteerd.

Webflow selecteert automatisch de meest logische route bij een gekozen actie. Uiteraard bent u vrij om een andere beschikbare route te kiezen. De gekozen actie en route worden tegelijkertijd uitgevoerd als op de 'bijwerken knop' geklikt wordt.

De bijwerken knop

Als u de gewenste actie en route gekozen heeft klikt u op de 'bijwerken knop' om uw keuzes te bekrachtigen. Actie en route worden dan uitgevoerd, tenzij er fouten in de invoer zijn. Naast de betreffende velden verschijnt in dat geval een foutmelding.