home | inhoud | index | zoeken

Velden persoon

Webflow v1.5 © 18-05-2010

› Ga naar tabblad 'persoon'.

› Ga naar tabblad 'adressen'.


Tabblad: Persoon

Achternaam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de achternaam van de persoon invoeren. Zorgt u er voor dat u de juiste naam invoert. De naam die u hier invoert wordt door het hele programma gebruikt en komt bijvoorbeeld ook op de factuur te staan als u deze persoon een factuur stuurt.

Voornaam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de voornaam van de persoon invoeren. Zorgt u ervoor dat u de juiste naam invoert. De naam die u hier invoert wordt door het hele programma gebruikt. U kunt hier ook alleen de voorletters invoeren. Bedenkt u wel dat dit dan ook bijvoorbeeld op een factuur/bon komt te staan

Tussenvoegsel

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u de tussenvoegsel van een persoon invoeren, denk hierbij aan 'van' of 'de'; Peter 'van' Schie of Hans 'de' Vries.

Status

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Hier kunt u de status kiezen van de persoon: 'nieuw', 'actief' of 'beeindigd.' Standaard staat de status op 'nieuw.'


status: nieuw

Deze status betekent dat de persoon verder in Webflow NIET in de keuzelijsten voorkomt. U kunt deze status gebruiken als u bijvoorbeeld nog niet beschikt over alle gewenste gegevens van de betreffende persoon.


status: actief

Deze status betekent dat u de persoon daadwerkelijk kunt gebruiken in Webflow. Oftewel: dat de persoon in de keuzelijsten komt te staan van bijvoorbeeld inkoop- en verkooporders.


status: beeindigd
Deze status betekent dat u de persoon WEL heeft gebruikt in Webflow, maar heeft besloten de persoon NIET meer te gebruiken, bijvoorbeeld omdat u heeft besloten geen zaken meer te doen met de persoon. Let wel: Als u een persoon eenmaal heeft gebruikt in Webflow, bijvoorbeeld bij een verkooporder of factuur, dan kunt u de persoon NIET meer verwijderen uit Webflow.

Adres

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier dient u het adres INCLUSIEF straatnummer in te voeren van de persoon. Doe dit zorgvuldig want het adres dat u hier invult wordt gebruikt bij de eventuele correspondentie met de persoon.

Adres toev.

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Adres toev. staat voor adres toevoeging. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld '2h' of 'huis.' Hier dient u dus NIET het straatnummer in te voeren.

Postcode

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de postcode van de persoon invoeren. Het veld wordt uitvoerig gecontroleerd, zodat u geen fouten kunt maken bij de invoer. Dit is zeer belangrijk, omdat de postcode die u hier invult, gebruikt wordt bij de eventuele correspondentie met de persoon.

Provincie

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u de provincie van het adres van de desbetreffende persoon invoeren.

Land

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

De keuzelijst biedt u de mogelijkheid het land te kiezen dat hoort bij het adres van de peroon. De standaardwaarde van dit veld is 'Nederland.'

Telefoonnummer

invoer: tekstveld

verplicht: nee

Hier kunt u het telefoonnummer invoeren van de persoon. Dit is dus WEL het prive telefoonnummer van de desbetreffende persoon. Het betreft hier overigens GEEN mobiel nummer. Overal waar in Webflow 'telefoonnummer' staat moet het gewone nummer ingevoerd worden en waar 'mobiele nummer' staat het mobiele nummer.

Mobiel nummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u het mobiele nummer invoeren van de persoon. Dit is dus WEL het prive mobiele nummer van de desbetreffende persoon. Het betreft hier overigens GEEN gewoon telefoonnummer. Overal waar in Webflow 'telefoonnummer' staat moet het gewone nummer ingevoerd worden en waar 'mobiele nummer' staat het mobiele nummer.

Faxnummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u het faxnummer invoeren van de persoon. Het veld wordt niet gecheckt, dus voer het faxnummer zorgvuldig in.

Emailadres

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u het emailadres invoeren van de persoon. Vul het emailadres zorgvuldig in, zodat uw mailtjes ook daadwerkelijk aankomen.

Geboortedatum

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u de geboortedatum invoeren van de persoon.

Geslacht

invoer: keuzelijst
verplicht: nee

Hier kunt u het geslacht kiezen van de persoon. Doe dit zorgvuldig omdat het geslacht mogelijk in correspondentie naar de persoon wordt vermeld!

Bankrekening

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u desgewenst het bankrekeningnummer van de persoon invoeren. Bankrekening is de standaardwaarde die gebruikt wordt bij de inkoop- en verkoopfactuur. Bankrekeningnummers uit Nederland bestaan ut 9 cijfers en GEEN letters. Dit geldt NIET voor girorekeningen. Overigens, wordt dit veld NIET gecheckt op aantal cijfers of letters.

Categorie

invoer: keuzelijst
verplicht: nee

Hier kunt u een categorie toevoegen aan een persoon. Deze categorie-items kunt u zelf aanmaken. In de diverse lijsten in Webflow kunt u vervolgens ook sorteren op deze categorie.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Webflow wordt dikwijls niet door 1 gebruiker gebruikt. Dit betekent dat een persoon die u invoert volstrekt onbekend kan zijn voor uw medegebruiker zoals collega of werknemer. Het veld van 'beschrijving' is derhalve een uitstekende manier om uw medegebruiker te informeren over de desbetreffende persoon. Bovendien kan het ook dienen als handig geheugensteuntje voor u zelf.


Tabblad: Adressen

Adres

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier dient u het adres INCLUSIEF straatnummer in te voeren van de organisatie. Doe dit zorgvuldig, want het adres dat u hier invult wordt gebruikt bij de eventuele correspondentie met de organisatie.

Adres toev.

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Adres toev. staat voor adres toevoeging. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld '2 hoog' of 'bedrijfsingang'. Hier dient u dus NIET het huisnummer in te voeren.

Postcode

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de postcode van de organisatie invoeren. Het veld wordt uitvoerig gecontroleerd, zodat u geen fouten kunt maken bij de invoer. Dit is zeer belangrijk, omdat de postcode die u hier invult, gebruikt wordt bij de eventuele correspondentie met de organisatie.

Plaats

invoer: tekstveld
verplicht: ja

In dit veld kunt u de plaats invoeren. Doet u dit zorgvuldig, omdat de plaats die u hier invult, gebruikt wordt bij de eventuele correspondentie met de organisatie.

Provincie

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u de provincie van het adres van het desbetreffende bedrijf invoeren.

Land

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

De keuzelijst biedt u de mogelijkheid het land te kiezen dat hoort bij het adres van de organisatie. De standaardwaarde van dit veld is 'Nederland.'

V

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'V' staat voor Vestigingsadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar de organisatie gevestigd is. Als het adres dat u in deze regel heeft ingevoerd het vestigingsadres van de organisatie is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

P

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'P' staat voor Postadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar de post (behalve in sommige gevallen de facturen) voor de organisatie bezorgd moet worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het postadres van de organisatie is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

F

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'F' staat voor Factuuradres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar de factuur voor de organisatie beorgd moet worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het factuuradres van de organisatie is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

T

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'T' staat voor Transportadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar artikelen voor de organisatie bezorgd moeten worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het transportadres van de organisatie is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

Belangrijk: een bedrijf kan meerdere adrestypes hebben, te weten: Vestigingsadres, Postadres, Factuuradres en Transportadres. Als dit verschillende adressen zijn maakt u dus meerdere adresregels aan en geeft u middels het aankruisvakje per regel aan welk adrestype het is. Het is ook mogelijk dat een adres meerdere of zelfs alle adrestypes bevat. In dat geval kruist u per regel meerdere of alle aankruisvakjes aan op dezelfde regel. Uiteindelijk moeten alle adrestypes aangekruist zijn.