home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken contact persoon type

Webflow v1.5 © 18-05-2010

› Hoe kan ik een contact persoon type bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een contact persoon type uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een contact persoon type volgen?

Hoe kan ik een contact persoon type bijwerken?

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'keuzevelden' in de module 'beheer'.
  2. Webflow opent nu de module beheer en toont de lijst contact persoon types.
  3. Zoek in de lijst het contact persoon type op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van dit contact persoon type:
  4. Webflow opent nu het betreffende contact persoon type. Pas de gewenste velden aan.
  5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. Het contact persoon type wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een contact persoon type en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden contact persoon type'.

Welke acties kan ik bij een contact persoon type uitvoeren?

Bij contact persoon types zijn de volgende acties beschikbaar:

  • opslaan
  • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een contact persoon type is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties het contact persoon type al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u het contact persoon type uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als het contact persoon type niet in gebruik is. U kunt eventueel de contact persoon types op het tabblad 'contact personen' bij organisaties aanpassen zodat deze niet meer in gebruik is. De actie 'verwijderen' wordt dan weer beschikbaar.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst contact persoon types'. Als u niet naar de lijst contact persoon types wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een contact persoon type volgen?

Bij contact persoon types zijn de volgende routes beschikbaar:

  • blijf op deze pagina
  • ga naar lijst contact persoon types
  • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van het contact persoon type een leeg scherm openen om een nieuwe contact persoon type in te voeren.

Ga naar lijst contact persoon types

Hiermee gaat u naar de lijst contact persoon types. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.