home | inhoud | index | zoeken

Lijst inkoop afhandelingen

Webflow v1.5 © 12-05-2009

› Welke tabbladen heeft de lijst inkoop afhandelingen?

› Op welke kolommen kan ik sorteren?

› In welke velden kan ik zoeken?

› Welke acties kan ik uitvoeren met de inkoop afhandelingen in de lijst?

Tabbladen

In de lijst inkoop afhandelingen staan alle inkoop afhandelingen die in Webflow zijn ingevoerd. De lijst inkoop afhandelingen opent standaard op het tabblad 'nieuw'. De volgende tabbladen zijn voor de lijst beschikbaar:

 • nieuw
 • in behandeling
 • afgehandeld
 • gefactureerd
 • alles

Sorteren

De lijst inkoop afhandelingen is standaard oplopend gesorteerd op naam. U kunt de lijst desgewenst anders sorteren door op de betreffende kolom te klikken. De volgende kolommen zijn in de lijst inkoop afhandelingen beschikbaar:

 • nummer
 • datum
 • naam
 • inkoop opdracht
 • korte omschrijving
 • bevestigingsdatum

Zoekvelden

De lijst inkoop afhandelingen is standaard niet gefilterd. U kunt de lijst desgewenst filteren door het gewenste zoekveld te kiezen, een waarde in te voeren en op 'zoek' te klikken. Webflow toont nu alleen de inkoop afhandelingen die aan uw zoek criteria voldoen. U kunt het filter wissen door op 'wis zoekopdracht' te klikken. De volgende velden zijn beschikbaar om op te filteren:

 • nummer
 • datum
 • verwachte afhandelingsdatum
 • organisatie
 • achternaam
 • voornaam
 • inkoop opdracht
 • korte omschrijving
 • bevestigingsdatum

Acties

U kunt in de lijst inkoop afhandelingen desgewenst een of meer inkoop afhandelingen selecteren om een lijst actie mee uit te voeren door op een van de knoppen onder aan de lijst te klikken. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • afdrukken
 • export naar csv

Daarnaast kunt u per inkoop afhandeling een actie kiezen die in de actie kolom staat. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • bekijken
 • bewerken


› Klik hier om naar het onderwerp 'lijsten' te gaan.