home | inhoud | index | zoeken

Velden inkoop betaling

Webflow v1.5 © 28-04-2009

› Ga naar tabblad 'inkoop betaling'.

› Ga naar tabblad 'facturen'.

› Ga naar tabblad 'debet nota's'.

Tabblad: Inkoop betaling

Op het tabblab 'inkoop betaling' staan een aantal algemene invoervelden en een aantal specifieke invoervelden. De getoonde specifieke invoervelden zijn afhankelijk van de waarde die is gekozen in het algemene keuzeveld 'betalingswijze'. Immers, indien een factuur bijvoorbeeld contant betaald wordt, dan doet het veld 'bankrekeningnummer' niet terzake.

Algemene velden

Betalingswijze

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Dit is het eerste veld dat ingevuld dient te worden. Immers, op basis van de gekozen betalingswijze toont Webflow al dan niet specifieke, bijbehorende invoervelden.

Leverancier

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier selecteert u de leverancier waar u de inkoop betaling van ontvangt. Als extra faciliteit bij het selecteren van de leverancier kunt u op het zoek icoon

klikken. Er wordt een scherm geopend, waarin u de leverancier op basis van een 'inkoop factuur' of 'debet nota' kunt selecteren. Dit hulpmiddel is toegevoegd, omdat het voorkomt dat niet de naam van de leverancier, maar een inkoop factuurnummer of debet nota nummer wordt getoond op bijvoorbeeld een bankafschrift.

Betaler naam

invoer: tekstveld
verplicht: nee


Hier vult u desgewenst de naam in van de persoon die betaald heeft.


Datum

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier vult Webflow automatisch de datum van vandaag in. Vul desgewenst een andere datum in, of selecteer een datum van de kalender.

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u het betaalde bedrag in. Gebruik voor niet-gehele bedragen de punt als decimaal teken.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving invoeren van deze inkoop betaling. Dit kan handig zijn voor uw medegebruikers van Webflow, of een geheugensteuntje voor uzelf.

Bevestigingsdatum

invoer: datumveld
verplicht: nee

U vult de bevestigingsdatum in als u de inkoop betaling wilt bevestigen. Vul de gewenste datum in, of selecteer een datum van de kalender. Nadat u op de knop 'bijwerken' heeft geklikt, worden alle velden read only en kunt u de inkoop betaing niet meer wijzigen, tenzij u de inkoop betaling heropent.

De bevestigingsdatum kan alleen ingevuld worden als de inkoop betaling de status 'nieuw' heeft. Dit is het geval als de inkoop betaling voor het eerst wordt opgeslagen in de database of als de inkoop betaling heropend is.

Specifieke velden

Zoals gezegd zijn de getoonde specifieke velden op het tabblad inkoop betaling afhankelijk van de waarde die is gekozen in het algemene keuzeveld 'betalingswijze'.

Bank transactie

Betalingswijze 'bank transactie' heeft de volgende specifieke invoervelden:

Bankrekening

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u het bankrekeningnummer in, waar de inkoop betaling mee betaald is. Dit kan uw bedrijfs bankrekeningnummer zijn, maar bijvoorbeeld ook het bankrekeningnummer van een van uw medewerkers.

Transactie type

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier vult u in op welke manier de bank transactie tot stand is gekomen. Er worden drie manieren onderscheiden:

  • incasso/machtiging
  • overboeking
  • pin

Credit card

Betalingswijze 'credit card' heeft de volgende specifieke invoervelden:

Creditcard nummer

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het creditcard nummer in, waar de inkoop betaling mee betaald is. Dit kan het nummer van uw bedrijfs credit card zijn, maar bijvoorbeeld ook het credit card nummer van een van uw medewerkers.


Geldig tot

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier vult u in tot wanneer de credit card geldig is. Vul een datum in, of selecteer een datum van de kalender.

Contant

Betalingswijze 'contant' heeft geen specifieke invoervelden.

Chip

Betalingswijze 'chip' heeft geen specifieke invoervelden.

Cheque

Betalingswijze 'cheque' heeft geen specifieke invoervelden.

Waardebon

Betalingswijze 'waardebon' heeft het volgende specifieke invoerveld:

Referentienummer

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het referentienummer van de waardebon in.

Dubieuze debiteur

Betalingswijze 'dubieuze debiteur' heeft het volgende specifieke invoerveld:

Reden

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier vult u in waarom u deze inkoop betaling als 'dubieuze debiteur' aanmerkt.

Tabblad: Facturen

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Standaard staat in het invoerveld 'bedrag' het totaalbedrag van de - voor de gekozen leverancier - openstaande inkoopfactuur of -facturen vermeld. Desgewenst kunt u de het bedrag / de bedragen aanpassen.

Betaald

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Door middel van het aankruisen van het aankruisjevakje 'betaald' geeft u aan dat u de betreffende factuur voor het opgegeven bedrag als betaald wilt aanmerken. Hiermee wordt het invoerveld 'bedrag' read only. Het deselecteren van het aankruisvakje 'betaald' maakt het invoerveld 'bedrag' bewerkbaar.

Tabblad: Debet nota's

Bedrag

invoer: getalveld
verplicht: ja

Standaard staat in het invoerveld 'bedrag' het totaalbedrag van de - voor de gekozen leverancier -openstaande inkoop debet nota of -debet nota's vermeld. Desgewenst kunt u de het bedrag / de bedragen aanpassen.

Betaald

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Door middel van het aankruisen van het aankruisjevakje 'betaald' geeft u aan dat u de betreffende debet nota voor het opgegeven bedrag als betaald wilt aanmerken. Hiermee wordt het invoerveld 'bedrag' read only. Het deselecteren van het aankruisvakje 'betaald' maakt het invoerveld 'bedrag' bewerkbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop factuur' te gaan.