home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken inkoop debet nota

Webflow v1.5 © 23-06-2009

› Hoe kan ik een inkoop debet nota bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een inkoop debet nota uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een inkoop debet nota volgen?

Hoe kan ik een inkoop debet nota bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'inkoop debet nota's' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst inkoop debet nota's.
 3. Zoek in de lijst de inkoop debet nota op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze inkoop debet nota:
 4. Webflow opent nu de betreffende inkoop debet nota en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De inkoop debet nota wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een inkoop debet nota moet minimaal één artikel- of dienstregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een inkoop debet nota en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden inkoop debet nota'.

Welke acties kan ik bij een inkoop debet nota uitvoeren?

Bij inkoop debet nota's zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • debet nota afdrukken
 • maak inkoop betaling
 • inkoop debet nota heropenen
 • maak inkoop factuur
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een inkoop debet nota is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de inkoop debet nota al in de database moet zijn toegevoegd.

Debet nota afdrukken

Hiermee wordt de inkoop debet nota afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe inkoop debet nota.

Maak inkoop betaling

Hiermee wordt een betaling voor de inkoop debet nota aangemaakt. Webflow selecteert automatisch de route 'ga naar inkoop betaling'.

Inkoop debet nota heropenen

Hiermee wordt een inkoop debet nota heropend. Deze actie is beschikbaar als de inkoop debet nota is afgedrukt. U heeft 'administrator' rechten nodig voor deze optie.

Maak inkoop factuur

Hiermee kunt u de inkoop factuur aanmaken op basis van een afgedrukte inkoop debet nota. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop debet nota is afgedrukt.


Als de actie 'maak inkoop factuur' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar inkoop factuur'. Als u niet naar de inkoop factuur wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Verwijderen

Hiermee kunt u de inkoop debet nota uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop debet nota nog niet is betaald, en als er (nog) geen inkoop factuur is aangemaakt.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst inkoop debet nota's'. Als u niet naar de lijst inkoop debet nota's wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een inkoop debet nota volgen?

Bij inkoop facturen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst inkoop debet nota's
 • ga naar inkoop afhandeling
 • ga naar inkoop betaling
 • ga naar inkoop factuur
 • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de inkoop debet nota een leeg scherm openen om een nieuwe inkoop debet nota in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de inkoop debet nota. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop debet nota aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst inkoop debet nota's

Hiermee gaat u naar de lijst inkoop debet nota's. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar inkoop afhandeling

Hiermee opent Webflow de inkoop afhandeling waarop deze debet nota is gebaseerd. Deze route is alleen beschikbaar als de debet nota is gebaseerd op een inkoop afhandeling.

Ga naar inkoop betaling

Hiermee opent Webflow de inkoop betaling die van deze inkoop debet nota is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop betaling is aangemaakt.

Ga naar inkoop factuur

Hiermee opent Webflow de inkoop factuur die van deze inkoop debet nota is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop factuur is aangemaakt.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop afhandeling' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop betaling' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop factuur' te gaan.