home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken inkoop opdracht

Webflow v1.5 © 01-12-2008

› Hoe kan ik een inkoop opdracht bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een inkoop opdracht uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een inkoop opdracht volgen?

Hoe kan ik een inkoop opdracht bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'inkoop opdrachten' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst inkoop opdrachten.
 3. Zoek in de lijst de inkoop opdracht op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze inkoop opdracht:
 4. Webflow opent nu de betreffende inkoop opdracht en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De inkoop opdracht wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een inkoop opdracht moet minimaal één artikel-, faciliteit- of uitvoerderregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een inkoop opdracht en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden inkoop opdracht'.

Welke acties kan ik bij een inkoop opdracht uitvoeren?

Bij inkoop opdrachten zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • inkoop opdracht afdrukken
 • inkoop opdracht heropenen
 • start inkoop afhandeling
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een inkoop opdracht is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de inkoop opdracht al in de database moet zijn toegevoegd.

Inkoop opdracht afdrukken

Hiermee wordt de inkoop opdracht afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe inkoop opdracht.

Inkoop opdracht heropenen

Hiermee wordt een bevestigde inkoop opdracht heropend. Deze actie is beschikbaar als de inkoop opdracht is bevestigd, maar er (nog) geen inkoop afhandeling is aangemaakt.

Start inkoop afhandeling

Hiermee kunt u de inkoop afhandeling starten van een bevestigde inkoop opdracht. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop opdracht is bevestigd en er (nog) geen inkoop afhandeling is aangemaakt.


Als de actie 'start inkoop afhandeling' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar inkoop afhandeling'. Als u niet naar de inkoop afhandeling wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Verwijderen

Hiermee kunt u de inkoop opdracht uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop opdracht nog niet is bevestigd.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst inkoop opdrachten'. Als u niet naar de lijst inkoop opdrachten wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een inkoop opdracht volgen?

Bij inkoop opdrachten zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst inkoop opdrachten
 • ga naar inkoop afhandeling
 • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de inkoop opdracht een leeg scherm openen om een nieuwe inkoop opdracht in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de inkoop opdracht. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop opdracht aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst inkoop opdrachten

Hiermee gaat u naar de lijst inkoop opdrachten. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar inkoop afhandeling

Hiermee opent Webflow de inkoop afhandeling die van deze inkoop opdracht is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling is aangemaakt.

Ga naar hoofdemenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop afhandeling' te gaan.