home | inhoud | index | zoeken

Velden inkoop afhandeling

Webflow v1.5 © 06-12-2008

› Ga naar tabblad 'inkoop afhandeling'.

› Ga naar tabblad 'artikelen'.

› Ga naar tabblad 'faciliteiten'.

› Ga naar tabblad 'uitvoerders'.

Tabblad: Inkoop afhandeling

Leverancier

invoer: keuzeveld
verplicht: ja

Hier selecteert u de leverancier die de inkoop afhandelt, d.w.z. de goederen en/of diensten levert.

Datum

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier vult Webflow automatisch de datum van vandaag in. Vul desgewenst een andere datum in, of selecteer een datum van de kalender.

Expediteur

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u desgewenst de naam van de expediteur invullen die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen. Dit kan handig zijn voor de verantwoordelijke die de goederen bij aflevering in ontvangst moet nemen.

Inkoop opdracht nummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier staat het inkoop opdracht nummer als de afhandeling op een inkoop opdracht is gebaseerd. Dit veld is 'alleen lezen' en kan dus niet worden gewijzigd.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving invoeren van deze inkoop afhandeling. Dit kan handig zijn voor uw medegebruikers van Webflow, of een geheugensteuntje voor uzelf.

Bevestigingsdatum

invoer: datumveld
verplicht: nee

Hier vult u de datum in waarop de inkoop afhandeling is afgerond, of u selecteert een datum van de kalender. Hiermee wordt de afhandeling 'op slot' gezet en kan deze worden gefactureerd. Dit veld kan pas worden ingevuld als alle artikel regels op 'geplaatst' zijn gezet, en alle faciliteit- en uitvoerdersregels op 'ontvangen' zijn gezet.

Tabblad: Artikelen

Als de inkoop afhandeling is gebaseerd op een inkoop opdracht, zijn de regels van deze opdracht overgenomen. Op deze regels kan alleen de hoeveelheid worden aangepast, mocht deze afwijken van de bestelde hoeveelheid. Ze kunnen ook niet worden verwijderd. De regels die aan de inkoop afhandeling worden toegevoegd, kunnen wel volledig worden bewerkt.

Artikel

invoer: aankruisvakje
verplicht: nee

Hier geeft u aan of het artikel op deze regel uit het assortiment moet worden gekozen. Als het vakje staat aangevinkt, kunt u een artikelnummer invoeren, of m.b.v. de keuzevelden een artikel uit het assortiment kiezen. Webflow vult dan automatisch de inkoopprijs in die is opgegevens bij het gekozen artikel. Als het vakje niet staat aangevinkt, kunt u zelf een beschrijving en prijs invoeren.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: ja, mits 'artikel' niet is aangevinkt

Als u een artikel invoert dat niet uit het assortiment is gekozen, moet u hier de beschrijving van het artikel invoeren. Als het artikel wel uit het assortiment wordt gekozen, kan de beschrijving niet worden aangepast.

Hoeveelheid

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u de hoeveelheid in die u van het artikel wenst te ontvangen van de leverancier. De hoeveelheid wordt hierbij opgegeven in de eenheid die bij de verpakking van het artikel is aangegeven. U hoeft niet per se gehele getallen te gebruiken, breuken zijn toegestaan:

  • Het gekozen artikel is 'koffie (pak 500g)'. Dat wordt verkocht per stuk. U vult dan het aantal stuks in. Bijvoorbeeld: 3.
  • Het gekozen artikel is 'elstar appelen (kg)'. Dat wordt verkocht per kilogram. U vult dan het aantal kilogram in. Bijvoorbeeld: 2.45.

Let wel: gebruik bij het invullen van breuken de punt als decimaalteken. Het gebruik van de komma is niet toegestaan.

Geplaatst

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hiermee geeft u aan of de betreffende regel is verwerkt, d.w.z. de artikelen zijn op hun plaats gezet in het magazijn. Als dit veld niet kan worden ingevuld, moet eerst de zogenaamde 'plaatsingslijst' worden afgedrukt. Deze verplichting kan d.m.v. een instelling worden uitgeschakeld.

Tabblad: Faciliteiten

Faciliteit

Invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het faciliteit nummer in. U kunt de faciliteit ook kiezen m.b.v. het keuzeveld bij 'beschrijving'. Webflow vult dan automatisch het bijbehorende faciliteit nummer in.

Beschrijving

invoer: keuzelijst

verplicht: nee

Uit de lijst kunt u kiezen welke faciliteit u wilt afnemen bij de leverancier. Als u een faciliteit kiest, vult Webflow automatisch het faciliteit nummer in, en de inkoop prijs die bij de faciliteit is opgegeven.

Hoeveelheid

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u de hoeveelheid in die u van de faciliteit wenst te ontvangen van de leverancier. De hoeveelheid wordt hierbij opgegeven in de eenheid die bij de faciliteit is aangegeven. U hoeft niet per se gehele getallen te gebruiken, breuken zijn toegestaan.


Let wel: gebruik bij het invullen van breuken de punt als decimaalteken. Het gebruik van de komma is niet toegestaan.

Ontvangen

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hiermee geeft u aan of de betreffende regel is verwerkt, d.w.z. de faciliteiten zijn door de leverancier geleverd. Als dit veld niet kan worden ingevuld, moet eerst de zogenaamde 'werkbon' worden afgedrukt. Deze verplichting kan d.m.v. een instelling worden uitgeschakeld.

Popup: Planning faciliteit

Als bij de faciliteit de planning is ingeschakeld, kunt u via het popup icoon de planning aanpassen voor de faciliteit regel. Hiermee wordt de faciliteit in de agenda beschikbaar voor eventuele verkoop of andere planning.

Datum

invoer: datumveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke leverdatum van deze faciliteit in. U kunt ook een datum kiezen van de kalender.

Start

invoer: tijdveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke starttijd in van deze faciliteit. De eindtijd wordt door Webflow automatisch aangepast volgens de hoeveelheid die op de faciliteit regel is opgegeven.

Stop

invoer: tijdveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke eindtijd in van deze faciliteit. Webflow past dan de hoeveelheid op de faciliteit regel aan volgens de opgegeven start- en eindtijd.

Tabblad: Uitvoerders

Uitvoerder

Invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u het uitvoerder nummer in. U kunt de uitvoerder ook kiezen m.b.v. het keuzeveld bij 'beschrijving'. Webflow vult dan automatisch het bijbehorende uitvoerder nummer in.

Beschrijving

invoer: keuzelijst

verplicht: nee

Uit de lijst kunt u kiezen welke uitvoerder u wilt afnemen bij de leverancier. Als u een uitvoerder kiest, vult Webflow automatisch het uitvoerder nummer in, en de inkoop prijs die bij de uitvoerder is opgegeven.

Hoeveelheid

invoer: getalveld
verplicht: ja

Hier vult u de hoeveelheid in die u van de uitvoerder wenst te ontvangen van de leverancier. De hoeveelheid wordt hierbij opgegeven in de eenheid die bij de uitvoerder is aangegeven. U hoeft niet per se gehele getallen te gebruiken, breuken zijn toegestaan.


Let wel: gebruik bij het invullen van breuken de punt als decimaalteken. Het gebruik van de komma is niet toegestaan.

Ontvangen

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hiermee geeft u aan of de betreffende regel is verwerkt, d.w.z. de uitvoerders zijn door de leverancier geleverd. Als dit veld niet kan worden ingevuld, moet eerst de zogenaamde 'werkbon' worden afgedrukt. Deze verplichting kan d.m.v. een instelling worden uitgeschakeld.

Popup: Planning uitvoerder

Als bij de uitvoerder de planning is ingeschakeld, kunt u via het popup icoon de planning aanpassen voor de uitvoerder regel. Hiermee wordt de uitvoerder in de agenda beschikbaar voor eventuele verkoop of andere planning.

Datum

invoer: datumveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke leverdatum van deze uitvoerder in. U kunt ook een datum kiezen van de kalender.

Start

invoer: tijdveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke starttijd in van deze uitvoerder. De eindtijd wordt door Webflow automatisch aangepast volgens de hoeveelheid die op de uitvoerder regel is opgegeven.

Stop

invoer: tijdveld

verplicht: ja


Hier vult u de werkelijke eindtijd in van deze uitvoerder. Webflow past dan de hoeveelheid op de uitvoerder regel aan volgens de opgegeven start- en eindtijd.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop afhandeling' te gaan.