home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken leverancier

Webflow v1.5 © 01-12-2008

› Hoe kan ik een leverancier bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een leverancier uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een leverancier volgen?

Hoe kan ik een leverancier bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'leveranciers' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst leveranciers. Klik op het tabblad 'nieuw' om de nieuw ingevoerde leveranciers te tonen, of op het tabblad 'beëindigd' om de beëindigde leveranciers te tonen.
 3. Zoek in de lijst de leverancier op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze leverancier:
 4. Webflow opent nu de betreffende leverancier. Pas de gewenste velden aan.
 5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De leverancier wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.


Voor meer informatie over de invoervelden van een leverancier en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden leverancier'.

Welke acties kan ik bij een leverancier uitvoeren?

Bij leveranciers zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een leverancier is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de leverancier al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u de leverancier uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de leverancier nog niet elders in Webflow is gebruikt. Deze actie is ook alleen bedoeld om leveranciers te verwijderen die per abuis in het systeem zijn ingevoerd. In het geval dat de leverancier niet meer gebruikt mag worden en niet kan worden verwijderd, kan deze op de status 'beëindigd' worden gezet. Hierdoor verdwijnt de leverancier uit de keuzelijsten elders in Webflow, maar blijven de historische gegevens wel bewaard.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst leveranciers'. Als u niet naar de lijst leveranciers wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een leverancier volgen?

Bij leveranciers zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar relatie
 • ga naar lijst leveranciers
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de leverancier een leeg scherm openen om een nieuwe leverancier in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de leverancier. Deze route is alleen beschikbaar als de leverancier aan de database is toegevoegd.

Ga naar relatie

Hiermee gaat u naar het 'bewerken' scherm van de relatie die leverancier is gemaakt. Deze route is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe leverancier.

Ga naar lijst leveranciers

Hiermee gaat u naar de lijst leveranciers. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren persoon' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren organisatie' te gaan.