home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken inkoop credit nota

Webflow v1.5 © 25-05-2010


› Hoe kan ik een inkoop credit nota bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een inkoop credit nota uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een inkoop credit nota volgen?

Hoe kan ik een inkoop credit nota bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'inkoop credit nota's' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst inkoop credit nota's.
 3. Zoek in de lijst de inkoop credit nota op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze inkoop credit nota:
 4. Webflow opent nu de betreffende inkoop credit nota en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De inkoop credit nota wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een inkoop credit nota moet minimaal één artikel- of dienstregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een inkoop credit nota en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden inkoop credit nota'.

Welke acties kan ik bij een inkoop credit nota uitvoeren?

Bij inkoop credit nota's zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • credit nota afdrukken
 • inkoop credit nota heropenen
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een inkoop credit nota is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de inkoop credit nota al in de database moet zijn toegevoegd.

Credit nota afdrukken

Hiermee wordt de inkoop credit nota afgedrukt. De credit nota gaat bij het afdrukken 'op slot' om te voorkomen dat verschillende versies van één credit nota in de omloop raken. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe inkoop credit nota, of als de adresgegevens van de klant niet compleet zijn.

Inkoop credit nota heropenen

Hiermee wordt een bevestigde inkoop credit nota heropend. Deze actie is beschikbaar als de inkoop credit nota is betaald. U heeft 'administrator' rechten nodig voor deze optie.

Verwijderen

Hiermee kunt u de inkoop credit nota uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop credit nota nog niet is betaald.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst inkoop credit nota's'. Als u niet naar de lijst inkoop credit nota's wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een inkoop credit nota volgen?

Bij inkoop credit nota's zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst inkoop credit nota's
 • ga naar inkoop factuur
 • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de inkoop credit nota een leeg scherm openen om een nieuwe inkoop credit nota in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de inkoop credit nota. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop credit nota aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst inkoop credit nota's

Hiermee gaat u naar de lijst inkoop credit nota's. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar inkoop factuur

Hiermee opent Webflow de inkoop factuur waarop deze credit nota is gebaseerd. Deze route is alleen beschikbaar als de credit nota is gebaseerd op een inkoop factuur.

Ga naar hoofdemenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop factuur' te gaan.