home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken inkoop betaling

Webflow v1.5 © 28-04-2009

› Hoe kan ik een inkoop betaling bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een inkoop betaling uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een inkoop betaling volgen?

Hoe kan ik een inkoop betaling bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'betalingen' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst inkoop betalingen.
 3. Zoek in de lijst de inkoop betaling op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze inkoop betaling:
 4. Webflow opent nu de betreffende inkoop betaling en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De inkoop betaling wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een inkoop betaling moet minimaal één factuur- of debet nota regel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een inkoop betaling en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden inkoop betaling'.

Welke acties kan ik bij een inkoop betaling uitvoeren?

Bij inkoop betalingen zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • inkoop betaling afdrukken
 • heropen inkoop betaling
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een inkoop betaling is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de inkoop betaling al in de database moet zijn toegevoegd.

Inkoop betaling afdrukken

Hiermee wordt de inkoop betaling afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe inkoop betaling.

Heropen inkoop betaling

Hiermee wordt een bevestigde inkoop betaling heropend. Deze actie is beschikbaar als de inkoop betaling is bevestigd. U heeft 'administrator' rechten nodig voor deze optie.

Verwijderen

Hiermee kunt u de inkoop betaling uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop betaling nog niet is bevestigd.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst inkoop betalingen'. Als u niet naar de lijst inkoop betalingen wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een inkoop betaling volgen?

Bij inkoop betalingen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst inkoop betalingen
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de inkoop betaling een leeg scherm openen om een nieuwe inkoop betaling in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de inkoop betaling. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop betaling aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst inkoop betalingen

Hiermee gaat u naar de lijst inkoop betalingen. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.