home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken inkoop afhandeling

Webflow v1.5 © 30-01-2009

› Hoe kan ik een inkoop afhandeling bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een inkoop afhandeling uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een inkoop afhandeling volgen?

Hoe kan ik een inkoop afhandeling bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'inkoop afhandelingen' in de module 'inkoop'.
 2. Webflow opent nu de module inkoop en toont de lijst inkoop afhandelingen.
 3. Zoek in de lijst de inkoop afhandeling op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze inkoop afhandeling:
 4. Webflow opent nu de betreffende inkoop afhandeling en toont het eerste tabblad. Pas de gewenste velden aan.
 5. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De inkoop afhandeling wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Een inkoop afhandeling moet minimaal één artikel- of dienstregel bevatten voordat deze kan worden ingevoerd in de database. Voor meer informatie over de invoervelden van een inkoop afhandeling en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden inkoop afhandeling'.

Welke acties kan ik bij een inkoop afhandeling uitvoeren?

Bij inkoop afhandelingen zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • inkoop afhandeling afdrukken
 • plaatsingslijst afdrukken
 • werkbon afdrukken
 • ontvangstbon afdrukken
 • inkoop afhandeling annuleren
 • inkoop afhandeling heropenen
 • ontvang factuur
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een inkoop afhandeling is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de inkoop afhandeling al in de database moet zijn toegevoegd.

Inkoop afhandeling afdrukken

Hiermee wordt de inkoop afhandeling afgedrukt. Deze actie is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe inkoop afhandeling.

Plaatsingslijst afdrukken

Hiermee kunt u de plaatsingslijst afdrukken die door de magazijn medewerker kan worden gebuikt bij het plaatsen van alle artikelen die geleverd zijn. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling in behandeling is, maar de afhandeling nog niet is voltooid. De actie is niet beschikbaar als er geen artikelen zijn ingevoerd.

Werkbon afdrukken

Hiermee kunt u de werkbon afdrukken die door de uitvoerder kan worden gebruikt om de werkelijk geleverde diensten in te vullen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling in behandeling is, maar de afhandeling nog niet is voltooid. De actie is niet beschikbaar als er geen diensten zijn ingevoerd.

Ontvangstbon afdrukken

Hiermee kunt u een overzicht van de werkelijk geleverde artikelen en/of diensten afdrukken. Deze actie is alleen beschikbaar als de afhandeling is voltooid en bevestigd.

Inkoop afhandeling annuleren

Hiermee kunt u een inkoop afhandeling die reeds in behandeling is genomen weer annuleren. Hiermee wordt deze weer als 'nieuw' gemarkeerd. Deze actie is beschikbaar als de inkoop afhandeling in behandeling is genomen, maar er geen artikelen, faciliteiten en/of uitvoerers als 'geplaatst' of 'ontvangen' zijn gemarkeerd.

Inkoop afhandeling heropenen

Hiermee wordt een bevestigde inkoop afhandeling heropend. Deze actie is beschikbaar als de inkoop afhandeling is bevestigd, maar er (nog) geen inkoop factuur is aangemaakt.

Ontvang factuur

Hiermee kunt u de inkoop factuur aanmaken op basis van een bevestigde inkoop afhandeling. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling is bevestigd en er (nog) geen inkoop factuur is aangemaakt.


Als de actie 'ontvang factuur' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar inkoop factuur'. Als u niet naar de inkoop factuur wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Verwijderen

Hiermee kunt u de inkoop afhandeling uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling nog niet in behandeling is genomen.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst inkoop afhandelingen'. Als u niet naar de lijst inkoop afhandelingen wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een inkoop afhandeling volgen?

Bij inkoop afhandelingen zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst inkoop afhandelingen
 • ga naar inkoop opdracht
 • ga naar inkoop factuur
 • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de inkoop afhandeling een leeg scherm openen om een nieuwe inkoop afhandeling in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken' scherm van de inkoop afhandeling. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop afhandeling aan de database is toegevoegd.

Ga naar lijst inkoop afhandelingen

Hiermee gaat u naar de lijst inkoop afhandelingen. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar inkoop opdracht

Hiermee opent Webflow de inkoop opdracht waarop deze afhandeling is gebaseerd. Deze route is alleen beschikbaar als de afhandeling is gebaseerd op een inkoop opdracht.

Ga naar inkoop factuur

Hiermee opent Webflow de inkoop factuur die van deze inkoop afhandeling is gemaakt. Deze route is alleen beschikbaar als de inkoop factuur is aangemaakt.

Ga naar hoofdemenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop opdracht' te gaan.

› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren inkoop factuur' te gaan.