home | inhoud | index | zoeken

Velden webwinkel product categorie

Webflow v1.5 © 03-06-2010


› Tabblad product categorie

› Tabblad talen

› Tabblad afbeeldingen

Tabblad: Product categorie

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier is de naam van de product categorie ingevoerd. Dit veld is 'alleen-lezen'. U kunt de naam van product categorieën wijzigen in de module 'assortiment'.

Tonen in de webwinkel

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of de product categorie beschikbaar moet zijn in de webwinkel. Als het aankruisvakje is aangevinkt, wordt deze product categorie getoond in de webwinkel.

Meta tag zoekwoorden

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u desgewenst een aantal zoekwoorden invoeren, gescheiden door een komma. Zoekwoorden worden gebruikt door zoekmachines om deze product categorie te indexeren. Zoekmachines houden over het algemeen rekening met de relevantie van de zoekwoorden, dus kies geen zoekwoorden die niets met de product categorie te maken hebben.

Meta tag omschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een korte omschrijving invoeren van de product categorie, dat gebruikt wordt door zoekmachines. Net als bij de zoekwoorden, houden zoekmachines over het algemeen rekening met de relevantie van de omschrijving.

Tabblad: Talen

Taal

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kiest u de taal waarvoor u de vertaling wilt invoeren. De keuzelijst toont alleen de talen die bij de webwinkel instellingen zijn ingeschakeld.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier voert u de vertaalde naam in van de product categorie. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier voert u desgewenst de vertaalde omschrijving in van de product categorie. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Tabblad: Afbeeldingen

Afbeelding toevoegen

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u met de knop 'bladeren' een afbeelding selecteren die u wilt toevoegen aan de webwinkel product categorie. De eerste toegevoegde afbeelding wordt door Webflow automatisch als standaard afbeelding toegewezen. Als u meerdere afbeeldingen toevoegt, kunt u zelf aangeven welke de standaard afbeelding moet zijn.

Standaard

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Door op het aankruisvakje bij een afbeelding te klikken, kiest u deze afbeelding als de standaard afbeelding. De standaard afbeelding wordt als eerste getoond bij het openen van het artikel, en wordt gebruikt als miniatuur bij de overzichten.