home | inhoud | index | zoeken

Velden webwinkel product eigenschap groep

Webflow v1.5 © 03-06-2010


› Tabblad product eigenschap groep

› Tabblad talen

› Popup talen

Tabblad: Product eigenschap groep

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier is de naam van de product eigenschap groep ingevoerd. Dit veld is 'alleen-lezen'. U kunt de naam van product eigenschap groepen wijzigen in de module 'assortiment'.

Tabblad: Talen

Taal

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kiest u de taal waarvoor u de vertaling wilt invoeren. De keuzelijst toont alleen de talen die bij de webwinkel instellingen zijn ingeschakeld.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier voert u de vertaalde naam in van de product eigenschap groep. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier voert u desgewenst de vertaalde omschrijving in van de product eigenschap groep. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Popup talen

Product eigenschap

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kunt u de product eigenschap selecteren waarvoor u de vertaling wilt invoeren.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier voert u de vertaling in voor de naam van de product eigenschap. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.