home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken webwinkel instellingen

Webflow v1.5 © 02-06-2010


› Hoe kan ik de webwinkel instellingen bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij de webwinkel instellingen uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf de webwinkel instellingen volgen?

Hoe kan ik de webwinkel instellingen bijwerken?

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'webwinkel instellingen' in de module 'webwinkel'.
  2. Webflow opent nu de module webwinkel instellingen en toont het eerste tabblad van de webwinkel instellingen.
  3. Pas de gewenste velden aan.
  4. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden te wijzigen.
  5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De webwinkel instellingen worden nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van de webwinkel instellingen en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden webwinkel instellingen'.

Welke acties kan ik bij de webwinkel instellingen uitvoeren?

Bij webwinkel instellingen zijn de volgende acties beschikbaar:

  • opslaan
  • webwinkel inschakelen
  • webwinkel uitschakelen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd.

Webwinkel inschakelen

Hiermee wordt de webwinkel ingeschakeld. Deze actie is alleen beschikbaar als de naam van de webwinkel is ingevuld, en de webwinkel momenteel is uitgeschakeld.

Webwinkel uitschakelen

Hiermee wordt de webwinkel uitgeschakeld. In plaats van de webwinkel verschijnt dan de mededeling dat de webpagina in onderhoud is. Deze actie is alleen beschikbaar als de webwinkel momenteel is ingeschakeld.

Welke routes kan ik vanaf de webwinkel instellingen volgen?

Bij webwinkel instellingen zijn de volgende routes beschikbaar:

  • blijf op deze pagina
  • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van het webwinkel instellingen een leeg scherm openen om een nieuw webwinkel instellingen in te voeren.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.