home | inhoud | index | zoeken

Velden webwinkel verzendkosten

Webflow v1.5 © 03-06-2010


› Tabblad verzendkosten

› Tabblad talen

Tabblad: Verzendkosten

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier is de naam van de verzendkosten ingevoerd. Dit veld is 'alleen-lezen'. U kunt de naam van verzendkosten wijzigen in de module 'assortiment'.

Tonen in de webwinkel

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of de verzendkosten beschikbaar moeten zijn in de webwinkel. Als het aankruisvakje is aangevinkt, worden deze verzendkosten getoond in de webwinkel.

Tabblad: Talen

Taal

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kiest u de taal waarvoor u de vertaling wilt invoeren. De keuzelijst toont alleen de talen die bij de webwinkel instellingen zijn ingeschakeld.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier voert u de vertaalde naam in van de verzendkosten. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier voert u desgewenst de vertaalde omschrijving in van de verzendkosten. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.