home | inhoud | index | zoeken

Velden webwinkel product

Webflow v1.5 © 03-06-2010


› Tabblad product

› Tabblad talen

› Popup talen

› Tabblad afbeeldingen

› Tabblad artikel afbeeldingen

Tabblad: Product

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier is de naam van het product ingevoerd. Dit veld is 'alleen-lezen'. U kunt de naam van producten wijzigen in de module 'assortiment'.

Tonen in de webwinkel

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier kunt u aangeven of het product beschikbaar moet zijn in de webwinkel. Als het aankruisvakje is aangevinkt, worden actieve artikelen van dit product getoond in de webwinkel.

Meta tag zoekwoorden

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u desgewenst een aantal zoekwoorden invoeren, gescheiden door een komma. Zoekwoorden worden gebruikt door zoekmachines om dit product te indexeren. Zoekmachines houden over het algemeen rekening met de relevantie van de zoekwoorden, dus kies geen zoekwoorden die niets met het product te maken hebben.

Meta tag omschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een korte omschrijving invoeren van het product, dat gebruikt wordt door zoekmachines. Net als bij de zoekwoorden, houden zoekmachines over het algemeen rekening met de relevantie van de omschrijving.

Tabblad: Talen

Taal

invoer: keuzeveld

verplicht: ja


Hier kiest u de taal waarvoor u de vertaling wilt invoeren. De keuzelijst toont alleen de talen die bij de webwinkel instellingen zijn ingeschakeld.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier voert u de vertaalde naam in van het product. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Omschrijving

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier voert u desgewenst de vertaalde omschrijving in van het product. Deze vertaling wordt getoond in de webwinkel als de bezoeker deze taal heeft gekozen. Als deze taal in de webwinkel de standaard taal is, wordt deze vertaling ook getoond als de andere vertalingen ontbreken.

Popup talen

De popup talen heeft twee tabbladen:
  • Product eigenschappen
  • Trefwoorden
Op deze twee tabbladen kunt u vertalingen invoeren van het product voor de gekozen taal.

Product eigenschap

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

Kies hier de product eigenschap waarvoor u een vertaling wilt invoeren. De getoonde product eigenschappen heeft u gedefinieerd bij de product eigenschap groep in het onderdeel producten.

Waarde

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier vult u de vertaalde waarde van de product eigenschappen van het betreffende product. De getoonde product eigenschappen heeft u gedefinieerd bij de product eigenschap groep in het onderdeel producten.

Trefwoorden

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier vult u de vertaalde trefwoorden in voor het betreffende product. U kunt meerdere trefwoorden invullen, gescheiden door een komma.

Tabblad: Afbeeldingen

Afbeelding toevoegen

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u met de knop 'bladeren' een afbeelding selecteren die u wilt toevoegen aan het webwinkel product. De eerste toegevoegde afbeelding wordt door Webflow automatisch als standaard afbeelding toegewezen. Als u meerdere afbeeldingen toevoegt, kunt u zelf aangeven welke de standaard afbeelding moet zijn.

De afbeeldingen die u hier toevoegt, worden bij alle artikelen van dit product getoond. Als u voor een artikel een aparte afbeelding wilt gebruiken, voeg deze dan toe op het tabblad 'artikel afbeeldingen'.

Standaard

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Door op het aankruisvakje bij een afbeelding te klikken, kiest u deze afbeelding als de standaard afbeelding. De standaard afbeelding wordt als eerste getoond bij het openen van het artikel, en wordt gebruikt als miniatuur bij de artikel overzichten.

Tabblad: Artikel afbeeldingen

Afbeelding toevoegen

invoer: keuzelijst
verplicht: nee

Hier kiest u het artikel waarvoor u de afbeelding wilt toevoegen. Kies vervolgens met de knop 'bladeren' de afbeelding die u wilt toevoegen. De eerste toegevoegde afbeelding wordt door Webflow automatisch als standaard afbeelding toegewezen. Als u meerdere afbeeldingen toevoegt, kunt u zelf aangeven welke de standaard afbeelding moet zijn.

Standaard

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Door op het aankruisvakje bij een afbeelding te klikken, kiest u deze afbeelding als de standaard afbeelding. De standaard afbeelding wordt als eerste getoond bij het openen van het artikel, en wordt gebruikt als miniatuur bij de artikel overzichten.