home | inhoud | index | zoeken

Velden tijdseenheid

Webflow v1.5 © 04-11-2008

Tabblad: Tijdseenheid

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u een tijdseenheid invoeren om een dienst leverbaar te maken in een bepaalde tijdspanne. De waarde die u hier invoert, is zichtbaar in de keuzelijst bij 'tijdseenheid' bij 'diensten'. Bovendien kunt u in de lijsten van 'dienst items' sorteren op de eenheid.

Naam meervoud

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam in meervoud invoeren. Deze wordt in Webflow gebruikt bij verschillende schermen en rapporten, als het aantal geleverde eenheden ongelijk is aan één.

Minuten

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier vult u de lengte van de dienst eenheid in minuten in. Deze lengte wordt gebruikt bij het omrekenen tussen het aantal eenheden en de begin- en eindtijd bij het leveren van de dienst.