home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken faciliteit

Webflow v1.5 © 01-06-2010

› Hoe kan ik een faciliteit bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een faciliteit uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een faciliteit volgen?

Hoe kan ik een faciliteit bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'faciliteiten' in de module 'assortiment'.
 2. Webflow opent nu de module 'faciliteiten en toont de 'lijst faciliteiten'.
 3. Zoek in de lijst de faciliteit op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze faciliteit:
 4. Webflow opent nu de betreffende faciliteit. Pas de gewenste velden aan.
 5. Eventueel klikt u op de knop naast 'inkoop' om de velden in de daardoor geopende popup 'inkoop faciliteit' aan te passen. Klik op 'sluiten om de wijzigingen op te slaan en de popup te sluiten.
 6. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De faciliteit wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een faciliteit en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden faciliteit'.

Welke acties kan ik bij een faciliteit uitvoeren?

Bij 'faciliteiten' zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een faciliteit is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de faciliteit al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u de faciliteit uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de faciliteit nog niet elders in Webflow is gebruikt. Het is mogelijk om een faciliteit weer ongebruikt te maken door de faciliteit te verwijderen bij de 'popup verkoop' van alle dienst items die deze faciliteit gebruiken. De 'verwijderen' actie wordt dan weer beschikbaar.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst faciliteit'. Als u niet naar de lijst 'faciliteiten' wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een faciliteit volgen?

Bij faciliteiten zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst faciliteiten
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de faciliteit een leeg scherm openen om een nieuwe faciliteit in te voeren.

Ga naar lijst bekijken

Hiermee gaat u naarhet bekijken scherm van de betreffende faciliteit. Deze route is niet beschikbaar bij het invoeren van een nieuwe faciliteit.

Ga naar lijst faciliteiten

Hiermee gaat u naar de lijst faciliteiten. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.