home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken product categorie

Webflow v1.5 © 02-06-2010

› Hoe kan ik een product categorie bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een product categorie uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een product categorie volgen?

Hoe kan ik een product categorie bijwerken?

 1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'producten' in de module 'producten'.
 2. Webflow opent nu de module producten en toont de lijst producten.
 3. Klik in de knoppen balk op 'lijst product categorieën':
 4. Zoek in de lijst de product categorie op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze product categorie:
 5. Webflow opent nu de betreffende product categorie. Pas de gewenste velden aan.
 6. Klik eventueel op het tabblad subcategorieën en pas de gewenste velden aan.
 7. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De product categorie wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een product categorie en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden product categorie'.

Welke acties kan ik bij een product categorie uitvoeren?

Bij product categorieën zijn de volgende acties beschikbaar:

 • opslaan
 • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een product categorie is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de product categorie al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u de product categorie uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar als de product categorie nog niet elders in Webflow is gebruikt. Het is mogelijk om een product categorie weer ongebruikt te maken door alle producten die deze categorie gebruiken op een andere categorie te zetten. De verwijderen actie wordt dan weer beschikbaar.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst product categorieën'. Als u niet naar de lijst product categorieën wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een product categorie volgen?

Bij product categorieën zijn de volgende routes beschikbaar:

 • blijf op deze pagina
 • ga naar bovenliggende categorie
 • ga naar bekijken
 • ga naar lijst product categorieën
 • ga naar hoofdmenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de product categorie een leeg scherm openen om een nieuwe product categorie in te voeren.

Ga naar bekijken

Hiermee gaat u naar het 'bekijken scherm' van deze product categorie. Deze route is niet beschikbaar tijdens het invoeren van een nieuwe product categorie.

Ga naar bovenliggende categorie

Hiermee gaat u naar de bovenliggende categorie. Deze route is alleen beschikbaar als er een bovenliggende categorie is.

Ga naar lijst product categorieën

Hiermee gaat u naar de lijst product categorieën. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.