home | inhoud | index | zoeken

Invoeren pdf rapport

Webflow v1.5 © 25-05-2010


› Hoe voer ik een pdf rapport in?

› Waarvoor kan ik pdf rapporten gebruiken?

› Welke velden heeft een pdf rapport?

Hoe voer ik een pdf rapport in?

Bij het invoeren van pdf rapporten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'sql statements' om aan te geven welke gegevens er uit de database moeten worden verzameld. SQL is een taal die door database servers wordt gebruikt. Voer daarom alleen rapporten in als u bekend bent met SQL.

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'pdf rapporten' in de module 'instellingen'.
  2. Webflow opent nu de module instellingen en toont de lijst pdf rapporten. Klik in de knoppenbalk op het icoon 'toevoegen pdf rapport':
  3. Webflow toont nu het scherm 'invoeren pdf rapport'. Voer hier de naam van het rapport in, het sql statement en eventueel een beschrijving. Kies het pdf rapport sjabloon en vul eventueel de totaal velden in. U kunt meerdere totaalvelden invoeren, gescheiden door een komma. Zet eventueel het aantal decimalen tussen haakjes achter het totaalveld.
  4. Klik nu op het tabblad 'pdf rapport regels'. Webflow opent nu het tweede tabblad. Hier kunt u de zogenaamde regel secties invoeren.
  5. Kies hier het gewenste regel sjabloon, vul de positie in en het sql statement. Herhaal dit voor eventuele extra regel secties.
  6. Klik nu op het tabblad 'pdf rapport parameters'. Webflow opent nu het derde tabblad. Hier kunt u de zogenaamde vraagvariabelen invoeren.
  7. Kies hier het parameter type, de naam van de parameter, het label dat naast het invoerveld wordt geplaatst (de 'vraag') en eventueel het sql statement. Het sql statement is alleen noodzakelijk als het parameter type 'selecteer' is. Het statement wordt dan gebruikt om de beschikbare opties van het selecteer veld te verzamelen.
  8. Klik nu op het tabblad 'watermerken'. Webflow opent nu het vierde tabblad. Hier kunt u de watermerken invoeren.
  9. Voer de watermerken in die u wilt kunnen gebruiken bij het rapport. De watermerken worden geselecteerd m.b.v. de opgegeven index.
  10. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. Het rapport wordt nu toegevoegd.

Waarvoor kan ik pdf rapporten gebruiken?

U kunt pdf rapporten gebruiken in Webflow om overzichten te maken van gegevens die via een printer kunnen worden afgedrukt. De layout wordt hierbij bepaald door het gekozen pdf rapport sjabloon. De gegevens voor het rapport worden verzameld met de ingevoerde sql statements.


› Klik hier om naar het onderwerp 'lijst pdf rapporten' te gaan.