home | inhoud | index | zoeken

Velden mijn gegevens

Webflow v1.5 © 15-03-2011


› Ga naar tabblad 'mijn gegevens'.

› Ga naar tabblad 'adressen'.

› Ga naar tabblad 'bankrekeningen'.

› Ga naar tabblad 'creditcards'.

› Ga naar tabblad 'kleine kas'.

Tabblad: Mijn gegevens

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van uw organisatie invoeren. Zorgt u er voor dat u de juiste naam invoert. De naam die u hier invoert wordt door het hele programma gebruikt en komt bijvoorbeeld ook op de factuur te staan als u een factuur stuurt.

KvK

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Als uw organisatie een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel heeft, kunt u die hier invullen. Als uw organisatie geen inschrijfnummer heeft, kunt u het veld leeg laten. (Niet alle organisatie-vormen zijn verplicht zich bij de KvK in te schrijven.)

BTW-nummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u het BTW-nummer van uw organisatie invoeren. Als uw organisatie geen BTW nummer heeft, laat u dit veld leeg. Selecteer in dat geval bij uw assortiment altijd het 0% tarief, omdat u geen BTW afdraagt.

Telefoonnummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u uw (algemene) telefoonnummer invoeren. Overal waar in Webflow 'telefoonnummer' staat moet het vaste telefoonnummer ingevoerd worden. Waar 'mobiel nummer' staat vult u het mobiele nummer in. Vanwege het ontbreken van een internationale standaard voor mobiele nummers, kan Webflow het onderscheid niet controleren.

Faxnummer

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u uw faxnummer invoeren.

Emailadres

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u uw (algemene) emailadres invoeren. Vul het emailadres zorgvuldig in, zodat uw e-mailtjes ook daadwerkelijk aankomen.

Website

invoer: tekstveld
verplicht: nee

In dit veld kunt u uw website invoeren. De website dient ZONDER 'http://' ingevoerd te worden.

Tabblad: Adressen

Adres

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier dient u uw adres INCLUSIEF straatnummer in te voeren. Doe dit zorgvuldig, want het adres dat u hier invult wordt gebruikt bij eventuele correspondentie.

Adres toev.

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Adres toev. staat voor adres toevoeging. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld '2 hoog' of 'bedrijfsingang'. Hier dient u dus NIET het huisnummer in te voeren.

Postcode

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u uw postcode invoeren. Het veld wordt uitvoerig gecontroleerd, zodat u geen fouten kunt maken bij de invoer. Dit is zeer belangrijk, omdat de postcode die u hier invult, gebruikt wordt bij eventuele correspondentie.

Plaats

invoer: tekstveld
verplicht: ja

In dit veld kunt u de plaats invoeren. Doet u dit zorgvuldig, omdat de plaats die u hier invult, gebruikt wordt bij eventuele correspondentie.

Provincie

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u de provincie van het adres invoeren.

Land

invoer: keuzelijst
verplicht: ja

De keuzelijst biedt u de mogelijkheid het land te kiezen dat hoort bij het adres. De standaardwaarde van dit veld is 'Nederland.'

V

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'V' staat voor Vestigingsadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar u gevestigd bent. Als het adres dat u in deze regel heeft ingevoerd het vestigingsadres is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

Belangrijk: een persoon of organisatie kan meerdere adrestypes hebben, te weten: Vestigingsadres, Postadres, Factuuradres en Transportadres. Als dit verschillende adressen zijn maakt u dus meerdere adresregels aan en geeft u middels het aankruisvakje per regel aan welk adrestype het is. Het is ook mogelijk dat een adres meerdere of zelfs alle adrestypes bevat. In dat geval kruist u per regel meerdere of alle aankruisvakjes aan op dezelfde regel. Uiteindelijk moeten alle adrestypes aangekruist zijn.

P

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'P' staat voor Postadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar de post (behalve in sommige gevallen de facturen) bezorgd moet worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het postadres is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

Belangrijk: een persoon of organisatie kan meerdere adrestypes hebben, te weten: Vestigingsadres, Postadres, Factuuradres en Transportadres. Als dit verschillende adressen zijn maakt u dus meerdere adresregels aan en geeft u middels het aankruisvakje per regel aan welk adrestype het is. Het is ook mogelijk dat een adres meerdere of zelfs alle adrestypes bevat. In dat geval kruist u per regel meerdere of alle aankruisvakjes aan op dezelfde regel. Uiteindelijk moeten alle adrestypes aangekruist zijn.

F

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'F' staat voor Factuuradres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar de factuur bezorgd moet worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het factuuradres is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

Belangrijk: een persoon of organisatie kan meerdere adrestypes hebben, te weten: Vestigingsadres, Postadres, Factuuradres en Transportadres. Als dit verschillende adressen zijn maakt u dus meerdere adresregels aan en geeft u middels het aankruisvakje per regel aan welk adrestype het is. Het is ook mogelijk dat een adres meerdere of zelfs alle adrestypes bevat. In dat geval kruist u per regel meerdere of alle aankruisvakjes aan op dezelfde regel. Uiteindelijk moeten alle adrestypes aangekruist zijn.

T

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

'T' staat voor Transportadres. Oftewel: het adres dat aangeeft waar artikelen bezorgd moeten worden. Als het adres dat u in dezelfde regel heeft ingevoerd het transportadres is, dient u hier het aankruisvakje in te klikken, zodat er een kruisje in komt te staan.

Belangrijk: een persoon of organisatie kan meerdere adrestypes hebben, te weten: Vestigingsadres, Postadres, Factuuradres en Transportadres. Als dit verschillende adressen zijn maakt u dus meerdere adresregels aan en geeft u middels het aankruisvakje per regel aan welk adrestype het is. Het is ook mogelijk dat een adres meerdere of zelfs alle adrestypes bevat. In dat geval kruist u per regel meerdere of alle aankruisvakjes aan op dezelfde regel. Uiteindelijk moeten alle adrestypes aangekruist zijn.

Tabblad: Bankrekeningen

Bankrekening

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u het bankrekeningnummer invoeren. Bankrekeningnummers uit Nederland bestaan uit 9 cijfers en GEEN letters. Dit geldt NIET voor girorekeningen. Overigens, wordt dit veld NIET gecheckt op aantal cijfers of letters.

Iban

invoer: tekstveld
verplicht: nee

iban staat voor International Bank Account Number en dient gebruikt te worden bij grensoverschrijdend Europees betalingsverkeer in Euro's. Het iban-nummer is, via een ingewikkelde berekening, een afgeleide van het gewone bankrekeningnummer. Vult u het iban-nummer zorgvuldig in, want Webflow checkt NIET of het nummer juist is ingevuld.

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de rekeninghouder invullen. Deze naam verschijnt onder andere in de keuzelijst van de bankrekening bij betalingen. De naam van de rekeninghouder hoeft niet overeen te komen met de naam die op het tabblad 'mijn gegevens' is ingevuld.

Bank

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de bank invullen waar de rekening loopt. De banknaam wordt niet door Webflow gecontroleerd.

Standaard

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

Hier kunt u aangeven of de betreffende rekening de standaard rekening is die door Webflow wordt gebruikt bij betalingen. Er kan maar 1 vakje worden aangekruist.

Tabblad: Creditcards

Creditcard nummer

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u het creditcard nummer invoeren. Creditcard nummers bestaan uit 16 cijfers en GEEN letters.

Uitgever

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de creditcard uitgever invullen (Visa, Mastercard, etc.). Webflow controleert deze naam niet op juistheid.

Geldig tot

invoer: datumveld
verplicht: ja

Hier kunt u de datum invullen tot wanneer de creditcard geldig is. Verlopen creditcards kunnen in Webflow niet worden gebruikt.

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de creditcard houder invullen. Deze naam verschijnt onder andere in de keuzelijst bij betalingen.

Standaard

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

Hier kunt u aangeven of de betreffende creditcard de standaard creditcard is die door Webflow wordt gebruikt bij betalingen. Er kan maar 1 vakje worden aangekruist.

Tabblad: Kleine kas

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de kleine kas invullen. Deze naam verschijnt onder andere in de keuzelijst van de kleine kas bij betalingen.

Standaard

invoer: aankruisvakje
verplicht: ja

Hier kunt u aangeven of de betreffende kleine kas de standaard kleine kas is die door Webflow wordt gebruikt bij betalingen. Er kan maar 1 vakje worden aangekruist.


› Klik hier om naar het onderwerp 'invoeren mijn gegevens' te gaan.