home | inhoud | index | zoeken

Velden export

Webflow v1.5 © 24-11-2008

Tabblad: Export

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van de export invoeren. De waarde die u hier invoert, is zichtbaar in de 'lijst exporten'.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving van de export invoeren. Bijvoorbeeld waarvoor de export is bedoeld. De waarde die u hier invoert, is zichtbaar in de 'lijst exporten'.

Sql

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u het zogenaamde 'sql statement' in waarmee de gegevens worden verzameld uit de database. Bij het uitvoeren van de export zal Webflow de veldnamen van dit statement als eerste rij invoegen in het .csv bestand.


› Klik hier voor meer informatie over SQL in Wikipedia

› Klik hier voor meer informatie over MySQL (Engels).