home | inhoud | index | zoeken

Velden pdf rapport

Webflow v1.5 © 25-05-2010


› Tabblad pdf rapport

› Tabblad pdf rapport regels

› Tabblad pdf rapport parameters

› Tabblad watermerken

Tabblad: PDF Rapport

Naam

invoer: tekstveld
verplicht: ja

Hier kunt u de naam van het pdf rapport invoeren. De waarde die u hier invoert, is zichtbaar in de 'lijst rapporten' in de module 'management'.

PDF Rapport sjabloon

invoer: keuzelijst

verplicht: ja


Hier kiest u het pdf rapport sjabloon waarmee de layout van het rapport wordt bepaald. In het sjabloon staan veldnamen die tijdens het genereren van het rapport worden vervangen door de waarden uit de database.

Systeem rapport

invoer: aankruisvakje

verplicht: nee


Hier staat aangegeven of het rapport een systeem rapport betreft. Ofwel: of het rapport door Webflow zelf wordt gebruikt voor het afdrukken van gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een factuur.

Beschrijving

invoer: tekstveld
verplicht: nee

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving van het rapport invoeren. Bijvoorbeeld waarvoor het rapport is bedoeld. De waarde die u hier invoert, is zichtbaar in de 'lijst rapporten' in de module 'management'.

Sql

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u het zogenaamde 'sql statement' in waarmee de gegevens worden verzameld uit de database. De veldnamen uit het sjabloon moeten hierbij overeenkomen met de veldnamen in het statement. De gegevens van dit sql statement worden gebruikt voor de 'rapport kop' en de 'rapport voet' uit het sjabloon:


› Klik hier voor meer informatie over SQL in Wikipedia

› Klik hier voor meer informatie over MySQL (Engels).

Totaal velden

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Hier kunt u de velden aangeven uit de rapport regels waarvan de waarden moet worden getotaliseerd tijdens het genereren van het rapport. U moet meerdere veldnamen scheiding met een komma. U kunt het aantal decimalen tussen haakjes achter de veldnaam zetten. Bijvoorbeeld:


aantal, btwbedrag(2), totaalbedrag(2)

Tabblad: Rapport regels

Rapport sjabloon regel

invoer: keuzelijst

verplicht: ja


Hier kiest u de rapport sjabloon regel die voor de layout van de rapport regels wordt gebruikt. U kunt een rapport sjabloon regel meerdere keren gebruiken om meerdere rapport regel secties aan het rapport toe te voegen. Veldnamen uit de rapport sjabloon regel worden tijdens het genereren van het rapport vervangen door waarden uit de database.

Positie

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u de positie in waar de rapport regel sectie moet verschijnen op het rapport. U geeft dit aan met een (geheel) getal. Webflow positioneert de regel secties op volgorde van dit getal. De getallenreeks van meerdere rapport regel secties hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Sql

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u het zogenaamde 'sql statement' in waarmee de gegevens worden verzameld uit de database. De veldnamen uit de sjabloon regel moeten hierbij overeenkomen met de veldnamen in het statement. De gegevens van dit sql statement worden gebruikt voor de velden uit de gekozen rapport sjabloon regel.


› Klik hier voor meer informatie over SQL in Wikipedia

› Klik hier voor meer informatie over MySQL (Engels).

Tabblad: Rapport parameters

Parameter type

invoer: keuzelijst

verplicht: ja


Hier kiest u wat voor rapport parameter het betreft. U kunt kiezen uit de volgende waarden:

  • datum
  • nummer
  • selecteer
  • tekst

Webflow zal op basis van deze keuze de invoer van de gebruiker tijdens het genereren van het rapport controleren op juistheid. Bij de waarde 'selecteer' zal Webflow een keuzelijst tonen waaruit de waarde moet worden gekozen. Voor het vullen van de keuzelijst wordt het sql statement gebruikt dat bij 'selectie sql' wordt ingevoerd.

Naam

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u de naam in van de parameter. Deze parameter naam kunt u vervolgens in de verschillende rapport sql statements gebruiken om de verzamelde gegevens aan te passen op wat de gebruiker heeft ingevoerd. Zet daarvoor de parameter naam in het sql statement tussen procent tekens. Bijvoorbeeld:


%begindatum%

Label

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u het label in dat tijdens het genereren van het rapport naast het rapport parameter invoerveld wordt geplaatst. Zorg dus dat hier duidelijk omschreven wordt wat voor gegevens de gebruiker moet invoeren. Bijvoorbeeld:


Vul hier de begindatum in

Selectie sql

invoer: tekstveld

verplicht: nee


Als u voor het parameter type 'selecteer' heeft gekozen, vult u hier het zogenaamde 'sql statement' in waarmee de gegevens worden verzameld uit de database, waarmee de keuzelijst moet worden gevuld. Het sql statement moet hiervoor een resultatenlijst teruggeven met twee kolommen:

  • key
  • name

De 'name' waarde wordt hierbij zichtbaar in de keuzelijst. De 'key' waarde wordt als parameter waarde doorgegeven na de keuze van de gebruiker.

› Klik hier voor meer informatie over SQL in Wikipedia

› Klik hier voor meer informatie over MySQL (Engels).

Tabblad: Watermerken

Index

invoer: tekstveld

verplicht: ja


Hier vult u de index in waarmee het watermerk kan worden gekozen bij het genereren van het pdf rapport.

Tekst

invoer: tekst

verplicht: ja


Hier vult u de tekst in die als watermerk verschijnt op het pdf rapport. Watermerken staan diagonaal op de achtergrond in een lichtgrijze kleur.