home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken pdf rapport

Webflow v1.5 © 25-05-2010


› Hoe kan ik een pdf rapport bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een pdf rapport uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een pdf rapport volgen?

Hoe kan ik een pdf rapport bijwerken?

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'pdf rapporten' in de module 'instellingen'.
  2. Webflow opent nu de module beheer en toont de lijst pdf rapporten.
  3. Zoek in de lijst het rapport op dat u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van dit rapport:
  4. Webflow opent nu het betreffende rapport. Pas de gewenste velden aan.
  5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. Het pdf rapport wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een rapport en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden pdf rapport'.

Welke acties kan ik bij een pdf rapport uitvoeren?

Bij rapporten zijn de volgende acties beschikbaar:

  • opslaan
  • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een pdf rapport is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties het rapport al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u het pdf rapport uit de database verwijderen. Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikersrapporten. Systeem rapporten kunnen niet worden verwijderd.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst rapporten'. Als u niet naar de lijst rapporten wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een pdf rapport volgen?

Bij rapporten zijn de volgende routes beschikbaar:

  • blijf op deze pagina
  • ga naar lijst rapporten
  • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van het rapport een leeg scherm openen om een nieuw rapport in te voeren.

Ga naar lijst rapporten

Hiermee gaat u naar de lijst pdf rapporten. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.