home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken mijn gegevens

Webflow v1.5 © 28-07-2009

› Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij mijn gegevens uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf mijn gegevens volgen?

Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken?

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'mijn gegevens' in de module 'beheer'.
  2. Webflow opent nu de module beheer en toont het eerste tabblad van mijn gegevens. Pas de gewenste velden aan.
  3. Klik eventueel op de andere tabbladen om daar velden aan te passen.
  4. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. Mijn gegevens worden nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een mijn gegevens en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden mijn gegevens'.

Welke acties kan ik bij mijn gegevens uitvoeren?

Bij mijn gegevens zijn de volgende acties beschikbaar:

  • opslaan

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd.

Welke routes kan ik vanaf een mijn gegevens volgen?

Bij mijn gegevens zijn de volgende routes beschikbaar:

  • blijf op deze pagina
  • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de mijn gegevens een leeg scherm openen om een nieuwe mijn gegevens in te voeren.

Ga naar hoofdemenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.